PEOPLE, PLANET, PERFORMANCE EN PROFIT

In economisch opzicht ging het ons goed in 2017. Gelukkig maar. Financiële resultaten zijn een voorwaarde voor de voortzetting van onze activiteiten en de realisatie van onze duurzame ambities. En die zijn niet mis. We hebben vergaande doelen voor de verlaging van onze CO2-uitstoot en onderzoeken al jaren de mogelijkheden rond Duurzaam Stortbeheer. We innoveren voortdurend onze recyclingtechnieken en lopen voorop op het gebied van stortgasbenutting. Verder gebruiken we stortlocaties waar mogelijk voor de opwekking van zonne- en windenergie. En ook voor onze medewerkers zorgen we goed. Wij willen dat onze medewerkers gezond en vitaal hun pensioen halen. Duurzame inzetbaarheid is dan ook het speerpunt van ons personeelsbeleid.

PROFIT

Het jaar 2017 is zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin een goed jaar. Afvalzorg sloot het boekjaar 2017 af met een nettoresultaat van ruim € 5,4 miljoen, een toename van bijna 40% ten opzichte van 2016 . Meer nog dan deze toename van het nettoresultaat is de toename van het bedrijfsresultaat van belang. Het bedrijfsresultaat representeert immers voor een groot deel de uitkomsten van de activiteiten van de diverse bedrijfsonderdelen. Zowel de brutomarge (het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan te koppelen kosten) als het bedrijfsresultaat als geheel nam fors toe.

Meer informatie

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.