Bouwstoffen, grondstoffen en residuen

Afvalstoffen worden bewerkt, gerecycled en opgeslagen voor hergebruik op een later moment. De overgebleven residuen storten we op een veilige, verantwoorde manier. Hiermee zorgen we voor het “vangnet” van de circulaire economie.

Recycling, op- en overslag

De tonnages waren in 2017 constant terwijl er in 2017 wel enkele verschuivingen plaatsvonden. De recycling van bagger nam bijvoorbeeld af vanwege gebrek aan ruimte voor deze activiteit op locatie Nauerna. Ook werden de bufferactiviteiten van brandbaar afval afgebouwd op locatie Wieringermeer. Wat betreft grondreiniging was het juist een uitstekend jaar en ook onze nieuwe locatie Maastricht zorgde voor meer tonnen.

Groen en biomassa

In een moeilijke markt hebben we in 2017 toch weer meer groen ingenomen en meer hoogwaardige grondproducten, compost en biomassa afgezet. De nieuwe locatie Maastricht heeft hier zeker aan bijgedragen. Met een uitgebreide vergunning verwachten we deze stijgende lijn ook voort te kunnen zetten in 2018.

Toegepaste grond en bouwstoffen

Na een piek van toegepaste grond en bouwstoffen in 2016, was er in 2017 sprake van een afname op de eigen locaties. Het bedrijfsterrein werd afgerond en project Het Groene Schip stond even stil. In 2018 verwachten we met de aanleg van Park Fase II op Nauerna, het afmaken van Het Groene Schip en de eerste projecten met SolarBase weer een toename in tonnen toegepaste grond en bouwstoffen op eigen locaties.

Vangnet storten

Afvalzorg was ook in 2017 marktleider op het gebied van het verwerken van stortafval waarvoor geen alternatief beschikbaar is. Het stortaanbod nam toe. We zien een toename in residuen van recyclingprocessen zoals slib dat ontstaat na het wassen van bodemas. Ondertussen blijven historische stortstromen zoals asbest en verontreinigde grond nog stabiel. Opvallend is de toename van brandbare stromen waarvoor in principe een stortverbod geldt. Vanwege capaciteitsproblemen zijn er in 2017 meer stromen met een ontheffing op dat verbod gestort dan in voorgaande jaren. Deze trend proberen we in brancheverband te keren.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.