Afvalzorg verwerkt alle soorten grond op milieuhygiënische wijze. Van herbruikbare grond, niet reinigbare grond tot asbesthoudende grond. Na keuring kiezen we de beste verwerkingsmogelijkheid. Ons doel is om zoveel mogelijk grond te hergebruiken zodat we besparen op primaire grondstoffen.

Met onze vestigingen dekken we een groot deel van Nederland. Voor de overige gebieden kunnen wij altijd een goed verwerkingsadvies voor grondstromen geven. Afhankelijk van de grondsoort en de aard en concentratie van de verontreiniging, zoeken we de beste verwerkingsmogelijkheid. Onze expertise omvat het hele scala van activiteiten: opslag, reiniging, immobilisatie, hergebruik, storten, transport en bemiddeling tussen vraag en aanbod van grond.

 

Grond particulieren

Als particulier kunt u grond aanleveren op onze locaties in Assendelft, Brunssum, Maastricht, Lelystad en Vijfhuizen. U hoeft niet van te voren te melden dat u uw grond komt brengen. Wilt u van te voren wel even kijken naar de aanlevervoorwaarden en de kosten voor het leveren van grond?

 

Particulier afval

Afvalzorg biedt voorlopige oplossing PFAS-problematiek

De laatste tijd leest u in de media veel over PFAS in grond. Sinds 8 juli jongstleden is het tijdelijk handelingskader (THK) van kracht. Dit betekent dat al uw grond, vóór de toepassing, op PFAS moet worden onderzocht. De uitvoering van projecten loopt hierdoor grote vertraging op omdat de grond die vrijkomt niet meer afgezet kan worden door de (mogelijke) aanwezigheid van PFAS.

Verschillende grondbanken en erkende verwerkers van grond en baggerspecie kunnen vooralsnog geen PFAS-houdende grond innemen. Afvalzorg biedt een voorlopige oplossing voor dit probleem. Op al onze locaties met een grondbank kunt u, onder voorwaarden, voorlopig nog terecht met al uw grondstromen. Ook als deze nog niet op PFAS zijn onderzocht.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.