Stortgas ontstaat door de afbraak van organische resten in afval. De uitstoot van stortgas (methaan) draagt bij aan het broeikaseffect. Met het afvangen en benutten van stortgas valt dan ook veel milieuwinst te behalen. Afvalzorg heeft in samenwerking met kennisinstituten hier veel specialistische kennis in opgedaan. We weten stortgas in toenemende mate te onttrekken en te benutten voor de productie van warmte en elektriciteit. Hiermee dragen we bij aan onze eigen milieudoelstellingen en aan die van anderen. In binnen- en buitenland.

 

Stortgas duurzaam toegepast

Op onze locaties onttrekken we het gas via een horizontaal gasdrainage netwerk, verticale gasbronnen, of een combinatie hiervan. In een gas-onttrekkingsinstallatie wordt het stortgas deels omgezet in elektrische energie of warmte, of wordt het afgefakkeld (verbrand). Het stortgas wordt zo zinvol en milieuverantwoord toegepast. Bijvoorbeeld in ons hoofdkantoor De Vouw in Assendelft. Hier draait de koeling en verwarming geheel op stortgas van stortlocatie Nauerna. Een tweede deel van de gewonnen warmte wordt gebruikt door de waterzuivering op Nauerna. De restwarmte gaat via leidingen naar een kassencomplex in de buurt. Op andere locaties wordt het stortgas omgezet in “groene stroom” die ter plaatse benut kan worden. Of het wordt geleverd aan het net. Zo gaat niets verloren.

CO2 Reductieplan

Verduurzaming van stortlocaties is één van de punten uit ons Meerjarenprogramma Energie. Ons doel is de broeikasgasemissies van onze locaties in 2030 met 49% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2005. We hebben al ruim 50 kleine en grotere emissiereductie projecten afgerond om deze doelstelling te behalen. In 2021 hebben we inmiddels een reductie behaald van -63%. Een resultaat waar we trots op zijn.

 

Lees ons CO2 reductieplan

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.