UITBREIDEN ZEEASTERWEG: WAAROM EN HOE?

In Nederland worden afvalstromen zoveel mogelijk gerecycled of verbrand. Afval waar geen betere verwerking voor mogelijk is, wordt op Zeeasterweg permanent gestort. Om ook in de toekomst voldoende stortcapaciteit te kunnen waarborgen, wil Afvalzorg Zeeasterweg ophogen. De activiteiten blijven gelijk, maar gaan langer door. Uit onderzoek van het ministerie blijkt namelijk dat de komende 20 jaar stortcapaciteit nodig blijft. Ondanks innovatieve verwerkingstechnieken en recycling. Het restafval moet gestort worden op een van de 18 stortlocaties in ons land. Iedere regio draagt haar steentje bij in de afvalketen. Zeeasterweg ligt centraal in Nederland, beschikt over de vereiste voorzieningen en is daarom geschikt om veilig op te hogen.

 

Waar staan we ?

Tussen december 2023 en het voorjaar van 2024 heeft Afvalzorg gesproken met alle geïnteresseerden en betrokkenen over het  plan om stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad eenmalig op te hogen. Doel van dit participatietraject was om, in samenspraak met de gemeente en provincie, de mogelijkheden voor uitbreiding te onderzoeken en de zorgen en wensen van betrokkenen zorgvuldig in kaart brengen voordat de vergunning wordt aangevraagd. Het concept eindrapport van het participatietraject is gereed. In de zomer wordt de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) afgerond en tweede helft van 2024 wordt de vrijwillige MER opgesteld. Begin 2025 wil Afvalzorg de vergunning aanvragen. 

 

Bekijk de planning

In gesprek: waarover, met wie en wanneer?

CONCEPT EINDVERSLAG PARTICIPATIE

Vóór de aanvraag van de vergunning is Afvalzorg uitgebreid in gesprek gegaan met omwonenden, betrokkenen, belanghebbenden en belangstellende partijen. De vergunningaanvraag is gepland in 2025. In de periode van december 2023 tot mei 2024 organiseerde Afvalzorg verschillende participatiebijeenkomsten en rondleidingen. Op 14 mei is het concept eindverslag besproken met de participanten. Heeft u opmerkingen op het verslag, geeft deze dan uiterlijk 3 juni aan ons door. Hierna zullen we het verslag definitief maken en in juni presenteren aan de Raad van Lelystad.

 

Lees meer over de bijeenkomsten

Nieuws

 • 11 juni 2024

  Toelichting Zeeasterweg plannen aan gemeenteraad

  Op dinsdag 25 juni a.s. om 19.30 uur geven Mark Vaal (directeur) en Harm Ritsema (manager Beheer & Nazorg) van Afvalzorg een toelichting op de plannen rond de ophoging van Zeeasterweg aan de commissie Ruimte Beheer, Energie en Duurzaamheid van de gemeenteraad van Lelystad. Onderwerp van gesprek zijn de plannen van Afvalzorg om stortlocatie op te hogen en het doorlopen participatietraject met de omgeving. Lees verder

  Lees verder
 • 10 juni 2024

  Klankbordgroep Zeeasterweg van start

  Op dinsdag 18 juni 2024 vindt de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Zeeasterweg plaats. Want ook na het participatietraject blijft Afvalzorg graag in gesprek met de omwonenden. Op deze manier hopen we feedback te ontvangen over de gemaakte afspraken en maatregelen.  Lees verder

  Lees verder
 • 30 mei 2024

  Aanrijroutes Zeeasterweg

  Tijdens exploitatie doet Afvalzorg er alles aan om de werkzaamheden zo onopvallend mogelijk voor de omgeving uit te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer. Met onze klanten hebben we voor locatie Zeeasterweg een aantal voorkeursroutes afgesproken met als doel om het vrachtverkeer door de woonwijken en de kleine landbouwwegen zoveel mogelijk te beperken. Lees verder

  Lees verder
Bekijk al het nieuws

Over locatie Zeeasterweg

In 1997 nam Afvalzorg de 63 ha metende locatie Zeesterweg over van Rijkswaterstaat. Het grondwater op een deel van het terrein was ernstig verontreinigd. Afvalzorg heeft de locatie gesaneerd, de oude stortcompartimenten ontgraven en nieuwe stortcompartimenten aangelegd volgens de moderne milieueisen. In 2005 werd de locatie heropend.

Om ook in de toekomst voldoende capaciteit te waarborgen, wil Afvalzorg de locatie ophogen van 15 meter, naar op sommige plekken maximaal 35 meter. Er zijn verschillende mogelijkheden om de heuvels te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld gelijkmatig, in een speels landschap of met één duidelijk hoogteaccent. Nadat de heuvels volgestort zijn, wordt een nieuw landschap gemaakt dat publiek toegankelijk is.

Heeft u een klacht?

Heeft u een melding of  klacht? Meld dit dan naast de Omgevingsdienst ook direct bij Afvalzorg via het klachtenformulier of via klacht@afvalzorg.nl. Dan kunnen wij dezelfde (werk)dag nog onderzoek doen naar de oorzaak én actie ondernemen.

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.