UITBREIDEN ZEEASTERWEG: WAAROM EN HOE?

Aan de Zeeasterweg in Lelystad ligt de belangrijkste stortlocatie van Afvalzorg. In Nederland worden afvalstromen zoveel mogelijk gerecycled of verbrand. Afval waar geen betere verwerking voor mogelijk is, wordt op Zeeasterweg permanent gestort. Afvalzorg wil stortlocatie Zeeasterweg eenmalig uitbreiden in hoogte en capaciteit. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat er de komende 20 jaar afval blijft dat alleen permanent gestort mag worden. Ondanks innovatieve verwerkingstechnieken en recycling. Dit restafval moet gestort worden op een van de 18 stortlocaties in ons land. Iedere regio draagt in Nederland haar steentje bij in de afvalketen. Locatie Zeeasterweg ligt centraal in Nederland, beschikt over de vereiste voorzieningen en is daarom geschikt en veilig voor uitbreiding voor te storten afval.

 

Over locatie Zeeasterweg

In 1997 nam Afvalzorg de 63 ha metende locatie Zeesterweg over van Rijkswaterstaat. Het grondwater op een deel van het terrein was ernstig verontreinigd. Afvalzorg heeft de locatie gesaneerd, de oude stortcompartimenten ontgraven en nieuwe stortcompartimenten aangelegd volgens de moderne milieueisen. In 2005 werd de locatie heropend.

De heuvels van Zeeasterweg willen we bij de uitbreiding gefaseerd volstorten. Uiteindelijk worden ze verhoogd van 15 meter, naar op sommige plekken maximaal 35 meter. Qua oppervlak blijft de locatie zoals deze nu is. Er zijn verschillende mogelijkheden om de heuvels te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld gelijkmatig, in een speels landschap of met één duidelijk hoogteaccent. Nadat de heuvels volgestort zijn, wordt een nieuw landschap gemaakt dat publiek toegankelijk is. Daarover praten wij graag met de omgeving.

Waar staan we ?

Tussen december 2023 en het voorjaar van 2024 gaat Afvalzorg in gesprek met alle geïnteresseerden en betrokkenen  over het  plan om stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad eenmalig uit te breiden. Dit maakt onderdeel uit van het participatieplan dat begin november is aangeboden aan gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Doel van het participatietraject is om, in samenspraak met de gemeente en provincie, de mogelijkheden voor uitbreiding te onderzoeken en de zorgen en wensen van betrokkenen zorgvuldig in kaart brengen voordat de vergunning wordt aangevraagd. 

 

Bekijk de planning

In gesprek: waarover, met wie en wanneer?

EERSTE BIJEENKOMST 13 DECEMBER 2023

Voor de uitbreiding van de locatie Zeeasterweg heeft Afvalzorg een omgevingsvergunning van de provincie Flevoland nodig. Ook moet het omgevingsplan worden gewijzigd door de gemeente Lelystad. Voorafgaand hieraan willen wij graag in gesprek met omwonenden, betrokkenen, belanghebbenden en belangstellende partijen. Ons doel is om alle zorgen, ideeën en aandachtspunten te inventariseren om zo tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen.

In de periode van december 2023 tot medio april 2024 organiseert Afvalzorg verschillende participatiebijeenkomsten. De eerste vindt plaats op woensdag 13 december om 19.00 uur op locatie Zeeasterweg. Wilt u meer weten over de uitbreiding en wat dit betekent? En wilt u meedenken over de herinrichting tot landschap? Meldt u zich dan aan!

 

Lees meer over de bijeenkomsten

Nieuws

 • 8 november 2023

  Direct omwonenden huis aan huis uitgenodigd

  Deze week hebben alle omwonenden in een straal van 2 kilometer rond locatie Zeeasterweg huis aan huis een brief ontvangen als start van het participatietraject rond de uitbreiding van Zeeasterweg. Lees verder

  Lees verder
 • 6 november 2023

  Afvalzorg start participatie uitbreiding Zeeasterweg

  PERSBERICHT  Vanaf woensdag 13 december gaat Afvalzorg in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen over haar plan om stortlocatie Zeeasterweg in Lelystad eenmalig uit te breiden. Dit maakt onderdeel uit van het participatieplan. Lees verder

  Lees verder
 • 9 oktober 2021

  Herontwikkeling Braambergen

  Er vinden momenteel mooie ontwikkelingen plaats op onze locatie Braambergen. Sinds maart 2008 werd de locatie al gesloten voor het storten van afval, en sinds begin dit jaar zijn ook de overslagactiviteiten gestopt. Nu is de tijd gekomen voor een nieuwe inrichting. Lees verder

  Lees verder

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.