MOOIE LOCATIE, DUURZAAM BENUT

Ooit was Schoteroog een oude gemeentelijke stortplaats. Na sluiting in 1998 heeft Afvalzorg de locatie gesaneerd, veilig afgewerkt en heringericht tot een veelzijdig recreatiegebied met wandel- fiets- en ruiterpaden. Afvalzorg wil van haar voormalige stortlocaties niet alleen een mooie plek maken voor de omgeving, maar ze ook duurzaam benutten. Zo is het stortgas dat vrijkwam uit de locatie onttrokken en van 2012 tot 2020 opgewerkt tot Groen Gas. In 2019 is de planvorming gestart voor een zonneweide op Schoteroog.

 

 • productie

  0,2 3,5 MWp

  energie

 • vermeden

  79 1575 ton/jaar

  CO2

 • Verbruik

  68 1350

  Haarlemse huishoudens

 • Zonneweide

  0,1 2,5 ha

  oppervlakte

NATUUR, RECREATIE EN ZONNEWEIDE IN BALANS

Bij de plannen voor de zonneweide op Schoteroog is bewust gekozen voor een kleiner oppervlak. Hierdoor behoudt natuur en het landschap haar functie en blijft de recreatieve bestemming van Schoteroog ongewijzigd. In deze impressies ziet u hoe zonneweide Schoteroog vorm kan krijgen. Vanuit verschillende richtingen krijgt u een idee op welke manier de 2,5 hectare zonnepanelen zorgvuldig ingepast kunnen worden in het landschap. De zonnepanelen volgen de contour van het landschap en zijn beperkt zichtbaar vanaf het water en het recreatiegebied. Er blijft ruimte voor natuur, om te wandelen en te recreëren.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

NNN COMPENSATIE

Zonneweide Schoteroog ligt in zogenaamd NNN gebied (Natuurnetwerk Nederland). Het Natuurnetwerk is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. De verloren natuur oppervlakte door de aanleg van de Zonneweide moet (elders) gecompenseerd worden. Eind 2022 zijn we in goed overleg met de gemeente Haarlem gestart met een plan voor deze NNN compensatie. Afvalzorg heeft inmiddels alle noodzakelijke informatie aangeleverd voor het compensatieplan. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling en de uiteindelijke goedkeuring. De NNN toetsing maakt ook onderdeel uit van onze vergunningsaanvraag voor Zonneweide Schoteroog.

FINANCIËLE PARTICIPATIE

Ons uitganspunt is dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de zonneweide door financieel deel te nemen. In de voorgaande jaren is  gezocht naar verschillende oplossingen in overleg met o.a. Energie coöperaties. Deze overleggen hebben niet geleid tot een nieuwe financiële participatievorm. De voorkeur van Afvalzorg gaat daarom uit naar de oorspronkelijke voorkeursvariant; financiële participatie op basis van obligaties.  Bewoners uit de gemeente Haarlem kunnen op deze manier meeprofiteren van de opbrengsten van de zonneweide. Via obligaties kunnen zij dan investeren in het project, tegen een aantrekkelijke rente. Over het algemeen geldt een minimale inleg van 250,– tot maximaal 5.000,– euro. De financiële participatie start parallel aan de realisatie van de zonneweide, waarbij inwoners van Haarlem zich kunnen inschrijven via een website. De datum voor deze inschrijving staat nog niet vast. Wij houden u op de hoogte!

RES HAARLEM

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Om hier invulling aan te geven, heeft de Regio IJmond/Zuid Kennemerland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De ambitie van Haarlem is om in 2030 zo veel mogelijk (circa 750 TJ) elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Schoteroog kan hier een bijdrage aan leveren door duurzame energie op te wekken voor circa 1350 huishoudens.

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.