MOOIE LOCATIE, DUURZAAM BENUT

Ooit was Schoteroog een oude gemeentelijke stortplaats. Na sluiting in 1998 heeft Afvalzorg de locatie gesaneerd, veilig afgewerkt en heringericht tot een veelzijdig recreatiegebied met wandel- fiets- en ruiterpaden. Afvalzorg wil van haar voormalige stortlocaties niet alleen een mooie plek maken voor de omgeving, maar ze ook duurzaam benutten. Het stortgas dat vrijkomt uit de locatie is met een speciaal aangelegd systeem onttrokken en van 2012 tot 2020 opgewerkt tot Groen Gas. In 2019 is de planvorming gestart voor een zonneweide op Schoteroog.

 

 • productie

  0,2 3,5 MWp

  energie

 • vermeden

  79 1575 ton/jaar

  CO2

 • Verbruik

  68 1350

  Haarlemse huishoudens

 • Zonneweide

  0,1 2,5 ha

  oppervlakte

NATUUR, RECREATIE EN ZONNEWEIDE IN BALANS

Er is ruimte voor natuur, om te wandelen en te recreëren. De zonnepanelen volgen de contour van het landschap en zijn beperkt zichtbaar vanaf het water. Vanuit het bedrijventerrein vinden ze aansluiting bij de bestaande windmolens. Klik op de afbeelding om te vergroten.

IMPRESSIES

In deze impressies ziet u hoe zonneweide Schoteroog vorm kan krijgen. Vanuit verschillende richtingen krijgt u een idee op welke manier de 2,5 hectare zonnepanelen ingepast kan worden in het landschap. En tegelijkertijd beperkt zichtbaar blijven vanaf het water en het recreatiegebied. 

RES HAARLEM

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Om hier invulling aan te geven, heeft de Regio IJmond/Zuid Kennemerland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De ambitie van Haarlem is om in 2030 zo veel mogelijk (circa 750 TJ) elektriciteit lokaal en duurzaam op te wekken. Schoteroog kan hier een bijdrage aan leveren door duurzame energie op te wekken voor circa 1350 huishoudens.

 

Bekijk de ambities van de gemeente Haarlem

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.