Afvalzorg boekt grote vooruitgang met duurzaamheidsinspanningen. Sinds 2009 zetten we ons al in om CO2-emissies terug te dringen via ons ambitieuze CO2-Reductieprogramma. Onze doelstelling is om CO2-neutraal te worden in 2030. Mooie resultaten behaalden we ook met ons MVO Beleidsplan.

CO2-emissiereductie

De ambitie van Afvalzorg is om in 2030 netto geen CO2-uitstoot meer te hebben. Met ons CO2-emissiereductieprogramma zijn we koploper in de afvalbranche. In 2022 hebben we een emissieniveau bereikt dat 71% lager ligt dan het referentiejaar 2005. Dit betekent een emissie van 121 kton CO2 in 2005 naar 35 kton CO2 in 2022. Een resultaat waar we trots op zijn!

Sustainable Development Goals

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambities van Afvalzorg is ons MVO-beleidsplan. Dit plan richt zich op 8 Sustainable Development Goals waarop Afvalzorg invloed kan uitoefenen. In 2022 zijn er al mooie resultaten behaald die worden weergegeven in een SDG Dashboard.

Duurzame energie

In 2022 wekten we in totaal 10.185 MWh op aan zonne-energie. Een mooie mijlpaal in 2022 was de realisatie van ons zonnepark op Braambergen met bijna 26.000 zonnepanelen. Ze wekken in totaal 13.300 MWh per jaar op, genoeg duurzame energie om 5.300 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Sinds 2011 levert Afvalzorg al duurzame warmte uit stortgas aan bromeliakweker Corn. Bak en gebruiken we warmte uit stortgas op onze eigen locaties voor verwarming en koeling van kantoren en waterzuiveringsinstallaties. In 2023/2024 zal de warmtebenutting op stortplaats Nauerna worden vervangen door innovatieve technologie, waardoor het mogelijk wordt om stortgas met lagere methaangehaltes te blijven benutten. Dit biedt de mogelijkheid om de stortgasemissies op de locatie verder te minimaliseren door meer gas uit de bestaande stortgasbronnen te halen en dit gas toch nog nuttig toe te passen, zelfs bij lagere methaangehaltes.

Kentallen Afvalzorg 2022:

  • Referentie emissie 2005: 121,0 Kton CO2
  • Emissie 2022: 34,9 Kton CO2
  • Emissiereductie (scope 1, 2) t.o.v. 2005: 71%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 15.052 GJ
  • Opgewekte energie zonnepanelen: 10.185 MWh
  • Emissiereductie gerealiseerd in de keten (scope 3): 30,8 Kton CO2

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.