Het recente klimaatrapport van IPCC geeft een heel duidelijke boodschap: Klimaatactie kan niet wachten en het terugdringen van CO2-uitstoot moet nog sneller en beter. Afvalzorg neemt die boodschap heel serieus en zet zich al sinds 2009 in om haar CO2-emissies terug te dringen via een ambitieus CO2-Reductieprogramma. Onze doelstelling is om CO2-neutraal te worden in 2030. Netto zal Afvalzorg dan geen CO2 meer uitstoten. Deze ambitie past bij ons streven een koploperbedrijf te zijn in de afvalsector en te laten zien dat duurzaam ondernemen geen utopie is.

Innovatieplan

Afvalzorg heeft de ambitie een belangrijke schakel te zijn in de circulaire economie. Met het opstellen van een innovatieplan in 2021 wordt deze ambitie de komende jaren verder ingevuld. Het plan stimuleert innovatie over de volle breedte van de organisatie en zorgt ervoor dat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden door een breed draagvlak binnen de organisatie. De komende jaren zullen veel van deze innovatieve projecten ook een impact hebben op CO2-emissiereductie binnen Afvalzorg of in de productieketen.

Meervoudig landschapsgebruik

De grootschalige zonneparken op onze stortlocaties zijn ook een prachtige vorm van herbestemmen van afvallocaties. Waar eens een stortplaats lag, ontstaan locaties waar op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt. Waar mogelijk worden deze zonneparken ook steeds meer geïntegreerd in meervoudig landschapsgebruik waarbij de stortlocaties naast een zonnepark ook een recreatieve en/of natuurbestemming krijgen.

Zonnestroom

De ambitie van Afvalzorg is om de jaarproductie van duurzame energie uit zonnestroom voor 2030 te vergroten van 10.000 MWh naar 25.000 MWh. In 2030 willen we ook 75% van het totale energieverbruik voor verwarming en koeling binnen locaties van Afvalzorg uit duurzame warmtebronnen halen. Nu is dit 57%.

Deze ambities en meer vormen dit jaar onderdeel van ons geactualiseerde CO2-Reductieplan. Hierin zal ook een herijking van alle data plaatsvinden en een uitgebreid overzicht worden gegeven van alle ambities en doelstellingen voor de komende jaren. Alles met als doel om de CO2-footprint van Afvalzorg in de volledige breedte te minimaliseren op weg naar een duurzame toekomst.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.