Emissiereductie en innovatie

Afvalzorg heeft altijd de ambitie om haar impact op het milieu zo klein mogelijk houden en daar waar mogelijk verkleinen. We blijven ontwikkelen, onderzoeken en geven prioriteit aan innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied van het verwijderen van zware metalen uit afvalwater of het verminderen van methaanemissies. De behaalde resultaten zijn verwoord in ons MJP-E.

Zuiveren van afvalwater en afvoer naar rioolwaterzuiveringsinstallaties

Afvalzorg is verantwoordelijk voor de monitoring en nazorg van locatie Velsen. Percolaat werd in het verleden naar de waterzuivering van het Hoogheemraadschap van Rijnland getransporteerd. Sinds 2018 wordt dit verwerkt in de percolaatwaterzuivering van Nauerna. Hierdoor is de lozing van locatie Velsen gestopt. Dit levert flinke besparingen op en mogelijk een innovatieve oplossing voor nuttige toepassing van deze waterstroom. Opvallend is ook de flinke stijging op locatie Wieringermeer ten aanzien van het gezuiverde afvalwater op het kanaal. Dit ligt ten grondslag aan de geldende wet en regelgeving, waardoor Afvalzorg verplicht werd om alle compartimenten leeg te pompen. Hierdoor is ook een stijging te zien in de grafiek van de verbruikte elektriciteit op deze locatie. Neerslag heeft eveneens zijn weerslag op de cijfers van 2018. Op onze locaties De Liede en Brunssum is in 2018 beduidend minder neerslag gevallen als in 2017. Hierdoor nam de afvoer naar rioolwaterzuiveringsinstallaties af.

CO2-uitstoot ondanks inspanningen gestegen

Ondanks de aanzienlijke afname van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2005, neemt de emissie van Afvalzorg de laatste jaren weer toe. Het afvalaanbod van 2016 en 2017 is de boosdoener; in vergelijking met de jaren ervoor, werd er meer afval met organisch materiaal aangeboden (ONF afval). Begin 2018 werd daarom besloten om inname van deze afvalstromen te stoppen om verdere toename van emissies te voorkomen. Dit gestorte organische afval zal de komende jaren nog steeds bijdragen aan de emissies.

De consequentie is dat we ons streven om een emissiereductie van 75% te behalen in 2020 bij moeten stellen (ten opzichte van 2005). Voor 2019 wordt er hard gewerkt aan een nieuw CO2 Reductieplan. Dit plan zal tegelijkertijd aansluiten bij de emissiereductiedoelstellingen die gesteld worden aan de sector en de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Eind 2018 werd daar namelijk een nieuw ontwerp voor vastgesteld. Het kabinet wil naast de huidige maatregelen nog meer afspraken maken om het doel van het beoogde Nederlandse Klimaatakkoord te halen: 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2005. Dankzij het starten van ons eigen emissiereductieprogramma in 2009 (MJP-E), hebben we al veel emissie reducerende maatregelen uitgevoerd. Naar verwachting heeft Afvalzorg in 2020 dan ook al 49% emissiereductie gerealiseerd op basis van emissiereductie op eigen locaties. Dat is goed nieuws voor Afvalzorg, maar daar nemen we zeker geen genoegen mee! We blijven alles op alles zetten om onze emissiereductie op weg naar 2030 zoveel mogelijk te verlagen en richting 2050 misschien naar nagenoeg nul te krijgen.

In dit jaarverslag kunt u ons MJP-E nog downloaden. Vanaf 2019 zetten we ons MJP-E om naar een CO2 Reductieplan.

2018

  • Emissiereductie 2018 t.o.v. 2005: -39,1 Kton oftewel -41%
  • Opgewekte warmte uit stortgas: 11,408 GJ
  • Opgewekte stroom uit stortgas en zonnepanelen op eigen locaties: 715.766 kWh

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.