Veiligheid en gezondheid hebben de hoogste prioriteit binnen Afvalzorg. Op alle niveaus. We proberen voorop te blijven lopen en passen ons steeds aan, omdat situaties veranderen. Aangescherpte regels en procedures, complexe verkeerssituaties, en verschillende afvalstromen zorgen ervoor dat we altijd scherp blijven.

Verkeersveiligheid

In 2017 en de komende jaren spelen vooral op locatie Nauerna enkele grote operationele projecten die zorgen voor een complexe verkeerssituatie. Het verkeer op de locatie neemt toe door de aanleg van de nieuwe loswal en het bedrijfsterrein en de voorbereiding van Park Nauerna fase II. Maar ook de bouw van een bodemaswasinstallatie, de bouw van een nieuwe zuivering en de aanleg van nieuwe compartimenten vereisen extra aandacht en inspanning ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en milieu. Een extern ingenieursbureau is ingeschakeld om de huidige en toekomstige verkeersstromen te inventariseren. Verbeterpunten worden geïmplementeerd om een zo veilig mogelijke situatie te creëren.

Aandacht voor omgeving

In 2017 is er veel aandacht geschonken aan de beleving van onaangename geuren en stofoverlast door omwonenden van onze locaties. Wij luisteren naar signalen uit onze omgeving en geven uitleg tijdens bijeenkomsten voor omwonenden over onze processen en die van anderen. Om de situatie te verbeteren hebben we een aantal acties geïnitieerd waaronder een versnelde aanleg van het stortgasonttrekkingssysteem, het ombuigen van afvalstromen, meer nadruk op de aansprakelijkheid van contractpartners en het inplannen van extra overleg met omwonenden.

Milieuverslaglegging en certificaten

Jaarlijks maken we rapportages op het gebied van milieuverslaglegging en houden we het managementsysteem nauwgezet bij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en begeleiden we de externe audits. We zijn in het bezit van meerdere certificaten (op gebied van kwaliteit, milieu & arbo en diverse product & procescertificaten) en ook in 2017 hebben er diverse audits plaatsgevonden waarbij een externe partij toetst of de organisatie nog voldoet aan de gestelde richtlijnen: alle certificaten zijn behouden. Daarnaast is samenwerking en overleg met diverse instanties en bedrijven waaronder I-SZW, CROW, branchevereniging VA en collega afvalverwerkers van belang om informatie te delen en waar mogelijk, bedrijfsprocessen te optimaliseren

Brandoefeningen

Ook door de brandweer werden er in 2017 oefeningen gehouden op onze locaties. Een ideale en ruime oefensituatie. Afvalzorg maakt van deze gelegenheid gebruik om, naast de jaarlijkse BHV-cursus van medewerkers, de organisatie rond brand, ontruiming, EHBO en reanimatie verder aan te scherpen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.