“Onze expertise levert wereldwijd milieuwinst op”

De Nederlandse economie trok in 2017 stevig aan. Dat had zijn weerslag op de hoeveelheid afval die we met elkaar produceerden. Bij de afvalenergiecentrales ontbrak soms de capaciteit om de afvalstroom te verwerken, waardoor voor sommige brandbare reststromen ontheffing werd verleend van het stortverbod. Het storten van dit – brandbaar – afval vraagt de nodige aandacht om emissies (overlast voor omwonenden) zoveel mogelijk te voorkomen. In 2017 kwam dus opnieuw het economische en maatschappelijke belang van onze expertise naar voren. Allereerst op het gebied van veilig en verantwoord storten.

Door de economische groei steeg de hoeveelheid stortafval die we bij Afvalzorg in 2017 verwerkten ten opzichte van 2016. Dit betreft wel een trendbreuk, want door de geavanceerde recyclingtechnieken in Nederland nemen de volumes stortafval over de jaren heen gestaag af. Het aandeel stortafval is zelfs ongekend laag in ons land: slechts een slordige 3 procent van de totale afvalstroom. Vergelijk dat eens met de rest van de wereld waar dit, zeker buiten Europa, gemakkelijk de 90 procent bereikt.

Duurzaam storten

Net zo uniek is Nederland met zijn ‘eeuwigdurende’ nazorgplicht voor gesloten stortplaatsen die zijn aangelegd volgens de eisen van het stortbesluit. Het is mooi dat we die strenge afspraken hebben. Nog mooier is het natuurlijk als we kunnen zorgen dat er al in onze generatie een situatie ontstaat waarin verontreinigingen voor eeuwig geen risico’s meer opleveren voor de omgeving. Als initiatiefnemer van de Stichting Duurzaam Storten verkent Afvalzorg al jaren de mogelijkheden op dit gebied. In mei 2017 leidde dit onder meer tot de kick-off van het experiment Duurzaam Stortbeheer op onze locatie Braambergen. De komende tijd zal blijken of we er snel en goed voor kunnen zorgen dat stortafval geen emissies meer geeft naar de lucht of het grondwater. En dat met rechttoe rechtaan technieken die ook in Afrika zijn toe te passen. Als dit slaagt, levert dit grote milieuwinst op in de hele wereld. Ik heb er vertrouwen in.

Ondertussen kiezen we waar mogelijk ook voor een actieve sanering van bestaande milieulocaties. Zo sloten we eind juli een afkoopovereenkomst met de gemeente Haarlem voor de restrisico’s na de sanering van het Klokhuisplein. Op een moeilijke plek in hartje Haarlem gaan we hier, nadat Groundwater Technology de bodemverontreiniging actief heeft aangepakt, de locatie milieukundig beheren.

Duurzame bedrijfsvoering

Op onze eigen locaties vonden enkele spannende ontwikkelingen plaats. Wethouder Dennis Straat van de gemeente Zaanstad gaf op 8 november het startsein voor het schroeven van de eerste paal voor onze nieuwe loswal in het Noordzeekanaal. Ook aan de verduurzaming van onze locaties blijven we aandacht besteden. Het dak van de loods op locatie Belvédère in Maastricht krijgt bijvoorbeeld 1.300 zonnepanelen, op locatie Wieringermeer komen er zelfs ruim 11.000. Daarnaast geldt Afvalzorg nog steeds als autoriteit op het gebied van het afvangen en benutten van stortgas. Ook in 2017 deelden we onze kennis van stortgasmanagement met partijen in binnen- en buitenland. Daarmee droegen we opnieuw een belangrijk steentje bij aan het terugdringen van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Meer over deze en andere ontwikkelingen kunt u lezen in dit jaarverslag. Over onze focus voor het komende jaar kan ik kort zijn: die ligt bij u, de klant. We stellen onze kennis, kunde en voorzieningen ook in het nieuwe jaar weer ter beschikking om u de beste oplossing te bieden voor onder meer uw minerale stromen, stortafval en de nazorg van milieulocaties. Kortom, uw project is bij Afvalzorg in goede handen!

Ik nodig u van harte uit om verder te lezen in ons jaarverslag.

Bert Krom
Algemeen directeur

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.