Toename brandbare stromen

We bewerken en recyclen afval en slaan het op voor hergebruik op een later moment. Overgebleven residuen en afvalstromen waarvoor geen andere optie is, storten we op een veilige, verantwoorde manier. We waren voor veel stromen het ‘vangnet’ van de circulaire economie.

Afvalzorg was ook in 2017 marktleider op het gebied van het verwerken van stortafval waarvoor geen alternatief beschikbaar is. Het stortaanbod nam toe. We zien vooral een toename in residuen van recyclingprocessen zoals slib dat ontstaat na het wassen van bodemas. Ondertussen blijven historische stortstromen zoals asbest en verontreinigde grond nog stabiel. Opvallend is de toename van brandbare stromen waarvoor in principe een stortverbod geldt. Vanwege capaciteitsproblemen zijn er in 2017 meer stromen gestort met een ontheffing op dat verbod dan in voorgaande jaren. Deze trend proberen we in brancheverband te keren.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.