Verontreinigde locaties zijn bij Afvalzorg in goede handen omdat de zorg voor restverontreiniging om expertise vraagt. Op het gebied van bodembeheer hebben we in 2017 flink vooruitgang geboekt. We hebben ons goed voorbereid op de op stapel staande nieuwe Omgevingswet en stellen een plan op voor een efficiëntere nazorg van IBC-locaties. Bovendien gaat het aantal afkoopprojecten richting de 30 en zijn er tevreden geluiden over eindinspecties.

Klaar voor de omgevingswet

Bodemzorg kan eigenaren van een IBC-locatie adviseren en ondersteunen bij het beheer en/ of de nazorg op basis van de nieuwe Omgevingswet. In mei 2017 organiseerden we een kennissessie over de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De wet biedt kansen en mogelijkheden om het beheer en de nazorg van verontreinigde locaties efficiënt aan te pakken.

Efficiëntere aanpak IBC-locaties

In 2016 werd de actieve aanpak van IBC-locaties ingezet. In 2017 bereidden we een alternatieve aanpak voor ten aanzien van projecten in Haarlem en Maassluis. De aanpak werd opnieuw bekeken om de nazorg nog efficiënter te laten verlopen. We streven naar een hernieuwde dynamiek op IBC-locaties én naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek.

Eindinspecties

Sluitingsprocedure van Vlagheide is afgerond. Vanuit de provincie Noord-Brabant kwamen er tevreden geluiden over zowel de procedure als de implementatie van het optimale stortgasonttrekkingssysteem dat ervoor zorgt dat het stortgas omgezet kan worden in duurzame energie. Bodemzorg heeft door haar brede (praktijk)ervaring eveneens meerwaarde toe kunnen voegen bij de eindinspectie van locatie Zevenbergen van eigenaar Attero.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.