Nieuwe Landschappen

Op landschapsgebied zijn er flink wat ontwikkelingen geweest ten aanzien van de grootschalige landschapsprojecten. Bij deze projecten komt onze expertise van zowel planologie, bodemsanering, duurzame energie, afvalverwerking als toepassing van grond en secundaire bouwstoffen van pas.

Plan Groenewoud

Van plan Groenewoud is de realisatiefase in zicht van het saneren van de oude stortplaats en het ontwikkelen van het landschapsplan. In het najaar van 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland “groen licht” gegeven op het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Groenewoud. De gemeente Wijdemeren kan nu verder met de bestemmingsplanprocedure waarna het project feitelijk van start kan. 2018 zal in het teken staan van nadere afstemming met samenwerkende partijen om tot uitvoering te komen.

Dak van Drenthe

Afvalzorg ontwikkelde een landschapsplan voor de herinrichting van de grootste stortplaats van Nederland: de VAM-berg van eigenaar Attero. In 2017 begonnen we aan de uitvoering van de eerste fase van een ander deel van het terrein, het Dak van Drenthe. Deze recreatieheuvel wordt opgehoogd met 2 à 3 miljoen ton bodemassen die Afvalzorg en Attero tussen 2017 en 2020 zullen aanleveren.

Het Groene Schip

Het Groene Schip nadert zijn afronding. Het project zal worden opgeleverd aan Staatsbosbeheer en worden ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied met plek voor horeca, een amfitheater, een prachtig uitzicht en mogelijkerwijs ook de opwekking van duurzame energie.

Verondieping zandwinplassen

Ook is er in 2017 een start gemaakt met de verondieping van een tweetal zandwinplassen in Limburg. Hergebruiksgrond en bagger worden toegepast zodat het gebied ecologisch kan herstellen en het waterleven zal verbeteren.

Zeeasterweg

Locatie Zeeasterweg, die na sluiting van locatie Nauerna onze hoofdlocatie wordt voor onze huidige stortactiviteiten, is in een nieuwe planfase geraakt. Er zijn verscheidene scenario’s opgesteld voor een landschappelijk interessant en een veelzijdig gebruik voor de toekomst. Deze scenario’s zullen na consultatie van en samenwerking met de omgeving worden geformaliseerd in een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe vergunning.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.