DUURZAME TOEKOMST

Recreatie, wonen, natuur of energie. Gesloten stortplaatsen zijn geschikt voor de mooiste bestemmingen. Afvalzorg zet haar expertise breed in en ziet het als een maatschappelijke uitdaging om van een verontreinigde locatie weer een waardevol gebied te maken. Daarbij combineren we onze kennis van planologie, bodemsanering, landschappelijke inpassing en duurzame energie. In 2019 zijn we gestart met de eerste plannen voor een zonneweide op de voormalige stortplaats Vlagheide. Het stortgas dat vrijkomt uit het afval wordt met een speciaal systeem onttrokken en opgewerkt tot groene stroom. Zo krijgt Vlagheide een rol in de productie van duurzame energie in de omgeving.

 

 • Productie

  0,47 9,45 MWp

  energie

 • Vermeden

  221 4410 ton/jaar

  CO2

 • Verbruik

  189 3780

  huishoudens

 • Zonneweide

  0 7 ha

  oppervlakte

WAAR STAAN WE?

De zonneweide maakt onderdeel uit van een integrale gebiedsvisie van de gemeente die in april 2023 is goedgekeurd. Hierin  wordt natuur, horeca en recreatie en educatie gecombineerd met duurzame energie. Dit sluit aan bij de visie van Afvalzorg dat er met de juiste maatregelen veel mogelijk is op voormalige stortplaatsen. Afvalzorg heeft er voor gekozen om de zonneweide te verkleinen van de oorspronkelijk geplande 11 hectare naar 7 hectare. Zo wordt er extra ruimte gemaakt voor educatie, recreatie en horeca. Met als doel een optimaal, duurzaam én gebalanceerd gebruik van de locatie.

In 2022 is Afvalzorg gestart met de omgevingsparticipatie. Samen met betrokkenen zijn de zorgen, bezwaren en aandachtspunten geïnventariseerd. In maart 2023 heeft Afvalzorg het principeverzoek voor de Zonneweide ingediend bij de gemeente Meierijstad. Op 23 mei heeft de gemeente dit principeverzoek onder voorwaarden positief beoordeeld. Dit betekent dat Afvalzorg de plannen verder mag uitwerken. Voor de zomer wil Afvalzorg samen met bewoners workshops organiseren om het ontwerp aan te passen tot een plan dat zo veel mogelijk voldoet aan de ambities en wensen van de gemeente, omwonenden en Afvalzorg.

Bekijk de planning

RES Gemeente Meierijstad

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Om hier invulling aan te geven, heeft de Regio Noordoost Brabant een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Maar de ambitie van gemeente Meierijstad gaat verder. Zij willen in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De gemeente Meierijstad heeft daarom in 2020 initiatiefnemers gevraagd plannen in te dienen voor het opwekken van duurzame energie. Uit 38 initiatieven zijn 7 initiatieven positief beoordeeld. Voor locatie Vlagheide is het plan van Afvalzorg gekozen. Om een bijdrage te leveren aan de duurzame ambities van gemeente Meierijstad, wil Afvalzorg een zonneweide ontwikkelen op de voormalige stortplaats Vlagheide.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.