DUURZAME TOEKOMST

Recreatie, wonen, natuur of energie. Gesloten stortplaatsen zijn geschikt voor de mooiste bestemmingen. Afvalzorg zet haar expertise op dit gebied breed in en ziet het als een maatschappelijke uitdaging om van een verontreinigde locatie weer een waardevol gebied te maken. Daarbij combineren we onze kennis van planologie, bodemsanering, landschappelijke inpassing en duurzame energie. In 2019 zijn we gestart met de eerste plannen voor een zonneweide op de voormalige stortplaats Vlagheide. Het stortgas dat vrijkomt uit het afval wordt met een speciaal systeem onttrokken en opgewerkt tot groene stroom. Zo krijgt Vlagheide een functie in de productie van duurzame energie in de omgeving.

 

 • Productie

  0,47 9,45 MWp

  energie

 • Vermeden

  221 4410 ton/jaar

  CO2

 • Verbruik

  189 3780

  huishoudens

 • Zonneweide

  0 7 ha

  oppervlakte

WAAR STAAN WE?

Gemeente Meierijstad wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Omdat de ambitie groot is en de technologische ontwikkelingen niet stil staan, heeft gemeente Meierijstad in 2020 initiatiefnemers gevraagd plannen in te dienen. Uit 38 initiatieven zijn 7 initiatieven positief beoordeeld. Voor locatie Vlagheide is het plan van Afvalzorg gekozen. Om een bijdrage te leveren aan de duurzame ambities van gemeente Meierijstad, wil Afvalzorg een zonneweide ontwikkelen op de voormalige stortplaats Vlagheide. Maar er waren meer ideeën voor de locatie zoals kansen voor horeca, recreatie en educatie. In een werkgroep met diverse belangengroepen, gemeente en Afvalzorg is vervolgens gewerkt aan een gebiedsvisie die in .. .is afgerond.

De diverse ideeën voor Vlagheide passen goed in de visie van Afvalzorg dat er, met de juiste maatregelen, veel mogelijk is op voormalige stortplaatsen. Afvalzorg heeft er daarom voor gekozen om de zonneweide te verkleinen van de oorspronkelijk geplande 10 hectare naar 7 hectare,  om zo ruimte te maken voor ecucatie, recreatie en horeca. Met als doel een optimaal, duurzaam én gebalanceerd gebruik van de ruimte.

 

Gebiedsvisie

RES Gemeente Meierijstad

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Om hier invulling aan te geven, heeft de Regio Noordoost Brabant een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Maar de ambitie van gemeente Meierijstad gaat verder. Zij willen in 2050 CO2 neutraal te zijn. Zonneweide Vlagheide kan hier een bijdrage aan leveren door duurzame energie op te wekken voor circa 3780 huishoudens.

 

Meer informatie

Heeft u een vraag?

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.