PERSBERICHT  De uitvoeringspartners van Overeenkomst Nauerna (gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Belangengroep Nauerna (BGN), Afvalzorg) hebben vervolgafspraken gemaakt over veilig recreëren op en rondom stortplaats Nauerna. Het RIVM wordt gevraagd te adviseren over de voorwaarden om veilig te kunnen recreëren op de stortplaats. Daartoe wordt eerst een toetsingskader opgesteld. Aan de oostzijde van locatie Nauerna wordt zo snel mogelijk negen hectare park opengesteld voor recreatie. Op het toekomstige park wordt een zonnepark aangelegd. De partijen leggen de afspraken nog formeel vast.

Inrichting als park, speeltuin en parkeerplaats

Er wordt een gebied van circa negen hectare zo snel mogelijk ingericht en opengesteld als recreatiepark. Daarbij komen er een parkeerplaats, speeltoestellen, fitnesstoestellen en een hondenuitrengebied. Een deel van dit gebied is al afgedicht met folie. Bovenop de folie komt een deklaag. Een ander deel – nu een groenstrook – valt buiten de stort, hier is geen afdichting en folie nodig.

Zonnepanelen

Een deel van het park wordt ingericht als multifunctioneel zonnepark. Initiatiefnemer hiervoor is BGN, samen met het Nationaal Consortium Zon in Landschap via het al lopende project ‘In my backyard please’. Er wordt een tijdelijke testopstelling van 100 panelen op de noord-oostelijke helling van het op dit moment gesloten Park Nauerna gerealiseerd. Bewoners ontvangen een uitnodiging om deze testopstelling te komen bekijken en hun mening te geven. Voor deze momenten wordt het gebied bij uitzondering opengesteld voor bewoners die zich daarvoor aanmelden.

Bestemmingsplan

Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Afvalzorg en BGN hebben met een vaststellingsovereenkomst in 2013 afgesproken dat er een openbaar park komt op de locatie van stortplaats Nauerna. In augustus 2018 heeft de Raad van State de gemeente Zaanstad opdracht gegeven om de veiligheid van recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna. 3 september 2020 stelde de gemeenteraad het aangepaste bestemmingsplan vast. Daarin stelt de gemeente de verplichting dat voorafgaand aan het gebruik als recreatief park een bovenafdichtingsconstructie wordt aangebracht.

Advisering door het RIVM

Over de wijze waarop veilig gerecreëerd kan worden op Park Nauerna is echter geen overeenstemming bereikt tussen de meest betrokken uitvoeringspartners van Overeenkomst Nauerna. Provincie Noord-Holland heeft daarom in 2020 het RIVM betrokken. Uit de hierop volgende gesprekken bleek dat er eerst een generiek toetsingskader moet worden ontwikkeld. Op basis hiervan kan het RIVM een risicobeoordeling voor Park Nauerna uitvoeren. Dit vormt de basis voor een advies over de risico’s en veiligheid van recreatie.

Besluitvorming

De betrokken partijen willen graag samen optrekken om veilige recreatie in Park Nauerna mogelijk te maken. Het belangrijkste vraagstuk blijft hoe er veilig gerecreëerd kan worden. De partijen committeren zich aan de uitkomsten van de risicobeoordeling door RIVM.

Dit is een gezamenlijk bericht van de Provincie Noord Holland, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna en de gemeente Zaanstad.

Heeft u nog vragen over dit persbericht? Gemeente Zaanstad: Aukje Schep via 06 – 58 00 22 16 of a.schep@zaanstad.nl

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.