In december 2017 heeft Bodemzorg de nazorg van locatie Rooswijk in Zaandam en locatie Tussenbeeksweg in IJmuiden beëindigd. Bodemzorg heeft de afronding van de actieve nazorg in gang kunnen zetten na instemming van het bevoegd gezag. Dit zorgt ervoor dat volgende generaties niet worden belast met de nazorg.

Onderzoek wees uit dat eeuwigdurende nazorg niet noodzakelijk was op locaties Rooswijk en Tussenbeeksweg, omdat risico’s voor mens en natuur konden worden uitgesloten. Locatie Rooswijk werd gesaneerd in de jaren ’80. Tot 2005 werd gebruik gemaakt van een drainagesysteem om de verontreiniging in het ondiepe grondwater te beheersen en saneren. In de periode erna kon worden volstaan met actieve monitoring van het grondwater. Vanaf 2010 was de nazorg nog slechts nodig in een deelgebied. Uiteindelijk kon in 2017 met instemming van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de nazorg worden beëindigd. Op de Tussenbeeksweg werd eind jaren ’90 grondwater onttrokken om het schoon te maken. Vanaf 2013 werd de onttrekking afgebouwd na een herijking en werd de verontreiniging alleen nog gemonitord. In 2016 werd een stabiele eindsituatie vastgesteld waarna in 2017 de nazorg kon worden beëindigd zonder risico’s voor de omgeving. Op beide locaties is alleen nog passieve nazorg nodig.

Innoveren om nazorg te beëindigen

Eindige nazorg is mogelijk bij IBC-locaties, maar ook bij andere locaties met een bodemverontreiniging die mogelijk nog risico’s voor de omgeving kunnen veroorzaken. Uiteraard alleen met instemming van het bevoegd gezag. Soms is nazorg een kans om een locatie actief aan te pakken en alsnog een sanering uit te voeren, bijvoorbeeld als herontwikkeling gewenst is. We werken dan samen met alle betrokken partijen. Het is niet zinvol om nazorg generaties lang in stand te houden als er geen risico’s zijn. Bodemzorg is gespecialiseerd in nazorg van verontreinigde locaties en is continu bezig met vernieuwing en innovatie. We kunnen steeds vaker stappen maken richting eindige nazorg bij projecten waar eerder eeuwigdurende nazorg nodig was. Iets waar we trots op zijn.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.