De plannen van de staatssecretaris Wiebes van Financiën voor de afvalstoffenbelasting vanaf 2015 zijn officieel bekendgemaakt in de miljoenennota. De stortbelasting wordt € 13,– per 1 januari 2015.  Export van afvalstromen wordt echter niet belast. Dit kan leiden tot een forse toename van export en een stijging van de kosten voor de recycling en verwerking van afval. Deze maatregel, die de schatkist 100 miljoen moet opleveren, heeft een averechts effect voor de Nederlandse economie en werkt niet vergroenend. Er is geen draagvlak voor de plannen van Wiebes bij gemeenten en bedrijfsleven. 

De stortbelasting die op 1 april 2014 opnieuw is ingevoerd, wordt gecontinueerd. Per 1 januari 2015 wordt de belasting €13,– per ton. Daarnaast komt er vanaf 2015 een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven. Eerder (1 januari 2012) schafte de overheid de stortbelasting juist af omdat ze geen sturende werking meer had naar hoogwaardigere verwerking.

In 2014 hebben de brancheverenigingen uitgebreid overleg gevoerd met staatssecretaris Wiebes over een alternatief belastingsysteem dat wel vergroenend werkt én de gewenste opbrengst heeft. Dit overleg heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Aan de exportheffing, die door de gemeenten en het bedrijfsleven is bepleit, is geen gehoor gegeven omdat de staatssecretaris knelpunten in de uitvoering verwacht. De stortbelasting is gehandhaafd en verder is het kabinet niet ingegaan op de wens van een overgangsregeling. Vooralsnog lijkt Wiebes dus geen gehoor te geven aan de bezwaren vanuit de branche. Het plan dat er nu ligt heeft geen draagvlak en nieuwe recyclingactiviteiten in Nederland zullen worden afgeremd. De brancheverenigingen hopen nu dat de Tweede kamer de Staatsecretaris tijdens de behandeling van zijn plannen weet te overtuigen van de noodzaak van een exportheffing, een overgangsregeling en het afschaffen van de stortbelasting.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.