Het tarief voor de afvalstoffenbelasting is voor 2019 vastgesteld op € 32,12 per ton. Ook zijn inmiddels de aanvullende voorwaarden bekend waaronder het storten van asbestafval is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Voorwaarden vrijstelling afvalstoffenbelasting

Vrijstelling van de afvalstoffenbelasting geldt alleen voor afzonderlijk aangeboden en onvermengd asbest dat uitsluitend toegepast is als dakbedekking. Het asbest moet door een gecertifieerd asbestverwijderingsbedrijf zijn gesaneerd én gemeld in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). De exacte eisen kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit.

Aanvragen afvalstroomnummer

Wilt u asbest bij ons aanleveren dat is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting? Hiervoor dient u bij de aanvraag van een afvalstroomnummer een verklaring van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf aan ons te overleggen. In deze verklaring moet vermeld staan dat het  aangeboden asbesthoudende afval aan de vrijstellingseisen voldoet.

Eisen verklaring

De brancheorganisaties van Sloopbedrijven (VERAS) en Afvalbedrijven (VA) hebben op basis van de eisen die worden gesteld aan deze verklaring een modelverklaring opgesteld die u kunt gebruiken. Voor deze verklaring mag alleen de procuratiehouder tekenen. Om dit te kunnen controleren vragen wij tevens om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Wel willen wij u erop wijzen dat de belastingdienst heeft aangegeven dat een eventuele naheffing bij de controle achteraf opgelegd kan worden.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.