Bodemzorg heeft inmiddels op ruim 30 verontreinigde locaties de nazorg overgenomen. Op deze manier zijn bedrijven en overheden ervan verzekerd dat de nazorg zorgvuldig en efficiënt plaatsvindt en dat risico’s voor mens en milieu nu en in de toekomst worden voorkomen. Shell heeft samen met Bodemzorg een geschikte oplossing gevonden voor de sanering en nazorg van de bodemverontreiniging op een voormalig depotterrein in Utrecht dat Shell wilde verkopen.

Op dit terrein was een bodemverontreiniging ontstaan omdat er in het verleden aardolieproducten zijn opgeslagen en gedistribueerd. Voor Shell is het van belang om duidelijkheid te verschaffen aan de toekomstige terreineigenaar op welke wijze alle zaken met betrekking tot de bodemsanering en nazorg zijn geregeld. Overdracht van de sanerings- en nazorgverplichting binnen de door Shell gehanteerde uitgangspunten was daarom noodzakelijk. Na een strikte selectie werd Bodemzorg gekozen als geschikte partner.

Alle nazorgverplichtingen zijn overgedragen aan Bodemzorg. Dit betekent dat Shell en de toekomstige eigenaar van het terrein gevrijwaard zijn van de sanerings- en nazorgverplichtingen. Tot 2018 monitort Bodemzorg de verontreiniging conform het saneringsplan om te kijken of de concentraties van de verontreinigingen in verloop van tijd voldoende afnemen. Bovendien zijn alle eventuele risico’s afgedekt in de afkoopovereenkomst. Indien blijkt dat langer nazorg nodig is of dat er toch nog verontreinigd grondwater gesaneerd moet worden, neemt Bodemzorg dit voor haar rekening.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.