Het vandaag verschenen rapport van Inpijn-Blokpoel, dat de restcapaciteit van afvalverwerkingslocatie Nauerna in Assendelft heeft onderzocht, slaat de plank volledig mis. De metingen van het onderzoeksbureau zijn nagenoeg gelijk aan de hoogtemetingen die  Afvalzorg in 2011 heeft laten uitvoeren door het gespecialiseerde bureau Facto Geo Meetdienst. De berekeningsmethode die in het rapport wordt gebruikt om de meetgegevens te vertalen naar de restcapaciteit, is echter volslagen onjuist. Het rapport geeft geen antwoord op de vraag van de gemeenteraad of de hoogtes uit het bestemmingsplan worden overschreden. Bovendien is de berekening niet uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen voor het berekenen van restcapaciteit.

“Een onbegrijpelijk slecht rapport”

“Een onbegrijpelijk slecht rapport”, zegt directeur Bert Krom. “Het technische bureau verbindt pertinent onjuiste (juridische) conclusies aan de metingen. Het rapport dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd staat bovendien haaks op de berekeningswijze van restcapaciteit zoals die in de vergunning van de provincie Noord-Holland staat. En de provincie is het bevoegd gezag van onze stortlocatie. Het rapport is niet alleen schadelijk voor ons bedrijf, maar ook voor de afvalverwerking in de regio én voor het mediationtraject waar we middenin zitten met de gemeente en het buurtschap Nauerna”.

Nauerna niet vol

Afvalzorg heeft eind 2011 een gedetailleerde meting laten uitvoeren door het onafhankelijke en gespecialiseerde bureau Facto Geo Meetdienst naar de restcapaciteit van locatie Nauerna. Uit deze meting bleek dat de stortlocatie binnen de contour van de geldende vergunning eind 2011 nog een restcapaciteit had van 942.981m3. Deze berekening van de restcapaciteit is in september 2012  goedgekeurd door de provincie Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor de vergunning van de afvalverwerkingslocatie. Ook met de gestorte hoeveelheid afval in 2012 is Nauerna dus nog absoluut niet vol.

Zie ook de artikelen die over dit onderwerp verschenen zijn:

  • Hard tegen hard rond afvalstort in het Noordhollands Dagblad (2 februari 2013)
  • Dorpje kan Zaanstad miljoenen kosten in Het Parlool (2 februari 2013)

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.