Na constructief overleg tussen Belangengroep Nauerna, gemeente Zaanstad en Afvalzorg is overeenstemming bereikt over het eindplan van afvalverwerkingslocatie Nauerna. De partijen zijn het eens geworden over de vormgeving van het toekomstig 60 hectare grote natuur- en recreatiegebied en de exacte positie van het permanente bedrijfsterrein. Het eindplan voor Park Nauerna is deze week, samen met afspraken over de inrichting van park HoogTij en de realisatie van een verenigingsgebouw voor Nauerna, vastgesteld in een aanvullende overeenkomst.

In juni 2013 ondertekenden Belangengroep Nauerna, Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Afvalzorg en Havenbedrijf Amsterdam een overeenkomst met 14 afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. Deze week ondertekenden alle partijen een aanvullende overeenkomst waarin deze 14 afspraken verder zijn uitgewerkt. Nu overeenstemming is bereikt, maakt Afvalzorg onder meer geld vrij voor een apart verenigingsgebouw voor buurtschap Nauerna. Afvalzorg start na het verkrijgen van de uitbreidingsvergunning zo snel mogelijk met het benutten van extra stortruimte zodat in april 2022 gestart kan worden met de inrichting van de laatste fase van het park.

Eerste fase Park Nauerna

Afvalzorg overlegt met Belangengroep Nauerna over de inrichting van de eerste 12 hectare van het park. De opties voor de fiets/loopbrug over de spuisloot en het parkeerterrein van het park zijn bepaald. Belangengroep Nauerna heeft volgens afspraak en in overleg met Afvalzorg een externe adviseur in de arm genomen om te onderzoeken of het veilig is om te recreëren op de stortlocatie zonder dat een bovenafdichting (folie) is aangebracht. Voor het eind van het jaar wordt dit onderzoek afgerond. Daarna wordt de inrichting van het park zo snel mogelijk afgerond, zodat het park kan worden opengesteld voor het publiek. De termijn waarop dit plaatsvindt, is afhankelijk van het onderzoeksresultaat over het al dan niet aanbrengen van een bovenafdichting.

Veiligheid

Veiligheid voor het milieu en de omgeving staat centraal bij het toekomstige natuur- en recreatiepark Nauerna. Daarom kijken Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Belangengroep Nauerna, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Afvalzorg en Milieufederatie Noord-Holland gezamenlijk kritisch naar de veiligheid van de gehele locatie. Inmiddels zijn alle zorgpunten geformuleerd en is per punt een aanpak en planning bepaald. Deze punten worden onder meer uitgewerkt in het monitoringsplan van de locatie. Het monitoringsplan is aangepast en aan alle partijen voorgelegd voor commentaar.

Loswal

Volgens planning wordt de loswal van Zijkanaal D verplaatst naar het Noordzeekanaal, dichtbij het permanente bedrijventerrein en verder verwijderd van buurtschap Nauerna. De nieuwe loswal wordt over de Nauernase weg verbonden met het bedrijfsterrein. Ter voorbereiding worden de voormalige baggerdepots verwijderd. Deze werkzaamheden zijn reeds zichtbaar vanaf de Nauernase weg en het Noordzeekanaal. Naar verwachting wordt de loswal begin 2017 in gebruik genomen.

Klik hier voor het eindplan van Park Nauerna in pdf.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.