Eindhoogte bepaalt wanneer locatie vol is

Deze week heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de definitieve wijziging van de huidige omgevingsvergunning voor afvalverwerkingslocatie Nauerna  bekend gemaakt. De belangrijkste wijziging is dat nu de eindhoogte (eindcontour) van de locatie, en niet de kubieke meters gestort afval, bepaalt wanneer de locatie vol is.

Discussie restcapaciteit

In 2012 is discussie ontstaan over de restcapaciteit van stortlocatie Nauerna. Dit werd veroorzaakt door onjuistheden in de tekst van de vergunning. In het voorjaar van 2013 is Afvalzorg een traject gestart om de vergunning aan te passen. De vergunningverlener, provincie Noord-Holland,  heeft in september 2013 aangegeven de omgevingsvergunning aan te willen passen. Vooruitlopend op de formele regeling van deze aanpassing, ontving Afvalzorg in september 2013 een gedoogbesluit. Hierdoor kon Afvalzorg op Nauerna door blijven gaan met het verantwoord storten van afvalstoffen.  In het gedoogbesluit was tevens berekend dat de restcapaciteit van Nauerna nog 297.096 m3 bedroeg op het moment van  de meting van het bureau Inpijn-Blokpoel in mei 2012.

Wat is gewijzigd? 

De vergunning is op twee punten aangepast. Ten eerste is een voorschrift aangepast aan het landelijk beleid. Hiermee bepaalt alleen de eindcontour (afvalhoogte lijn) de restcapaciteit en het wel of niet vol zijn van de locatie.  Het Ministerie van IenM heeft bevestigd dat deze wijziging van de vergunning conform het LAP is.
Ten tweede is de maximale hoogte van de stortlocatie nu 28 meter exclusief het aanbrengen van een bovenafdichting. In de vorige vergunning stond  per abuis ‘inclusief’ bovenafdichting. Deze twee aanpassingen in de vergunning zorgen ervoor dat er nu ook formeel  restcapaciteit beschikbaar is om te storten. Afvalzorg rapporteert maandelijks de restcapaciteit aan de Omgevingsdienst.

Uitbreiding Nauerna

In juni 2013 hebben buurtschap Nauerna, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg overeenstemming bereikt over de toekomst van de Nauernasche Polder. Hierin is onder andere afgesproken dat de huidige restcapaciteit van de stortlocatie Nauerna wordt uitgebreid met 2 miljoen m3, gerekend vanaf het bereikte niveau van de hoogtemeting van Inpijn-Blokpoel in mei 2012 gecorrigeerd voor bouwstoffen en opslag. De stortactiviteiten verschuiven in drie fases steeds verder weg van buurtschap Nauerna, richting pont Buitenhuizen en stoppen definitief op 1 april 2022. Afvalzorg vraagt binnenkort voor deze uitbreiding een nieuwe omgevingsvergunning aan bij de Omgevingsdienst.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.