Op onze hoofdlocatie Nauerna zijn de eerste stappen gezet voor een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemas. Onder meer de ligging van het 15 hectare grote bedrijfsterrein aan het Noordzeekanaal mét een grote kade is een logistiek pluspunt. Afvalzorg wil in samenwerking met Boskalis de afvalenergiecentrales een totaaloplossing bieden voor de invulling van de Green Deal.

Green Deal

Volgens de Green Deal Bodemassen moet vanaf 1 januari 2017 de helft van de bodemas van afvalenergiecentrales vrij toepasbaar zijn. Vanaf 2020 geldt dit voor alle bodemassen. Diverse partijen, waaronder Boskalis Environmental, HVC en Afvalzorg, hebben met succes onderzoek gedaan naar innovatieve wastechnieken om het materiaal schoner te maken. Deze maand gaven HVC en Boskalis Environmental het startschot voor de bouw van de eerste wasinstallatie in Nederland voor de bodemas van HVC.

Lage kostprijs, hoog milieurendement

Maar de ambities reiken verder. Afvalzorg en Boskalis Environmental hebben eind 2015 de mogelijkheden voor een grootschalige bodemaswasinstallatie op Nauerna onderzocht. De optimale techniek in combinatie met de gunstige ligging en vele mogelijkheden van deze locatie, resulteren in een lage kostprijs per ton. Bij een grootschalige wasinstallatie (600 kton per jaar) gaan de integrale kosten zelfs richting die van conventionele opwerking tot IBC materiaal. En dat terwijl de milieukwaliteit van het eindproduct sterk verbetert.

Totaaloplossing

De marktbenadering van Afvalzorg/Boskalis Environmental is gericht op het volledig ontzorgen van AEC’s. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat tot 2020 voor één vast tarief alle bodemas afgenomen wordt om te voldoen aan de eisen van de Green Deal: 50% van de bodemas opwerken en afzetten als IBC materiaal, 50% wassen en afzetten als vrij toepasbare bouwstof. Na 2020, als de IBC categorie is afgeschaft, richt de combinatie zich op 100% wassen inclusief hoogwaardige afzet van deze bouwstoffen

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.