Op de locatie van de voormalige gasfabriek in Wormer is een restverontreiniging achtergebleven. In de zomer van 2018 zijn door Bodemzorg, samen met Van Someren Bodem en Water Consultancy,  de verontreinigingen (en risico’s op verspreiding) in het grondwater opnieuw in beeld gebracht. Dit door verificatie en actualisatie van het grondwatermodel. Op basis hiervan heeft Bodemzorg voorgesteld de monitoring af te bouwen en te beëindigen. Omgevingsdienst IJmond heeft dit voorstel eind 2018 goedgekeurd.  

In het verleden is een grond- en grondwatersanering uitgevoerd. De restverontreinigingen in het grondwater met vooral benzeen en cyanide veroorzaakten geen risico’s meer. Daarom werd de situatie sinds 2007 alleen nog gemonitord. Vanaf 2015 heeft Bodemzorg de verantwoordelijkheid voor de nazorg van de verontreiniging overgenomen via afkoop.

Actualisatie geohydrologisch grondwatermodel

In 2006 is een geohydrologisch grondwatermodel opgesteld met behulp van het MicroFem model. Het grondwatermodel is eind 2018 door Van Someren gevuld met de nieuw verzamelde data door Bodemzorg en met data van de ondergrond vanuit het DINO loket van TNO. De analyse is uitgevoerd in een aantal stappen. In de eerste stap werd de geohydrologie in het grondwater tot 18 meter diep (de onderkant van het zogenaamde wadzand) geanalyseerd. Deze bleek goed te kloppen in het model. Dieper dan 18 meter bleek het grondwater een andere stromingsrichting te hebben dan eerder gedacht. Daarom is als tweede stap een actualisatie van het grondwatermodel uitgevoerd. Dit om zekerheid te hebben over mogelijke verspreiding van verontreinigingen richting dit diepe grondwater.

Beëindiging monitoring

Uit het grondwatermodel bleek dat de impact van de verontreiniging zeer beperkt blijft. Hierdoor is er geen sprake van verspreidingsrisico’s en was afbouw en beëindiging van de monitoring mogelijk. Bodemzorg heeft hiervoor in november een voorstel gedaan bij de Omgevingsdienst IJmond, wat nu is goedgekeurd.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.