Met het hijsen van de vlag op het hoogste punt en het storten van de laatste vracht afval door wethouder Wessel Breunesse (Zaanstad), gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland), Frank Ebing (Belangengroep Nauerna) en Bert Krom (Afvalzorg) sluit stortlocatie Nauerna vandaag officieel haar deuren. Ruim 35 jaar deed deze locatie dienst als stortplaats voor bedrijfsafvalstromen die niet nuttig toegepast konden worden. De poort van Nauerna blijft nog wel open voor recyclingactiviteiten op 15 hectare aan de westzijde van het terrein. Op het gesloten stortdeel van 60 hectare, wordt in fases Park Nauerna aangelegd.

In totaal is er op Nauerna ruim 11 miljoen m3 bedrijfsafval gestort. Beleidsmatig is storten van afval in Nederland de minst wenselijke oplossing. Afval mag daarom alleen gestort worden als er geen betere verwerking voor mogelijk is zoals recyclen, reinigen of verbranden in de afvalenergiecentrales. Maar soms is een nuttige toepassing niet mogelijk. Daarom heeft Nederland een netwerk van locaties die noodzakelijk zijn om reststromen, die op geen enkele manier nuttig toegepast kunnen worden, veilig te verwijderen uit onze maatschappij. De afgelopen 37 jaar heeft locatie Nauerna deze functie in Zaanstad en omgeving vervuld.

Park Nauerna

De afvalhoogte van de locatie varieert, maar het hoogste punt op 37 meter boven NAP geeft al een prachtig uitzicht over het Noordzeekanaal en de omgeving. Inclusief de leeflaag zal het hoogste punt 40 meter boven NAP liggen. In fases wordt er op de voormalige stortlocatie een park van 60 hectare aangelegd. Voor de zomer wordt de eerste 9 hectare van Park Nauerna aan de oostkant van het terrein opengesteld voor publiek. Er komen struinpaden, speel- en fitnesstoestellen, een hondenuitrengebied en indien mogelijk een pad naar het hoogste punt.

Historie

In 1985 richtte de provincie Noord-Holland het voormalige agrarisch gebied in als regionale stortlocatie van 25 hectare. De gehele Nauernasche Polder (80 ha) werd hiervoor aangekocht. Nauerna was in die periode de enige stortlocatie in de regio met een onderafdichting, hetgeen later wettelijk verplicht werd voor alle Nederlandse stortlocaties. In die periode begon de grote bodemsaneringsoperatie in Nederland. Hierdoor was de eerste 25 ha van stortlocatie Nauerna al in vijf jaar volgestort en is de locatie in 1990 uitgebreid naar de volledige 80 hectare. In 1993 heeft de provincie haar stortactiviteiten verzelfstandigd en werd Afvalzorg hiervoor verantwoordelijk. Na het volstorten van Nauerna (circa 2010) zou een nieuwe stortlocatie geopend worden in het havengebied van Amsterdam. De gemeente Amsterdam had inmiddels echter andere plannen met dit terrein en heeft in overleg met de provincie, gemeente Zaanstad en Afvalzorg bepaald dat het ophogen van Nauerna de beste oplossing zou zijn. Het langer open blijven en uitbreiden van Nauerna viel echter niet in goede aarde bij de naaste omwonenden. In een mediationovereenkomst in 2014 is onder meer afgesproken de finale uitbreiding van Nauerna te halveren; 2 miljoen m3 in plaats van 4 miljoen m3. Dit in combinatie met een definitieve sluitingsdatum op 1 april 2022.

 

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.