Monitoring en nazorg van onze operationele stortlocaties vormt al jarenlang een essentieel onderdeel van onze activiteiten. Onze dochteronderneming Bodemzorg is verantwoordelijk voor deze activiteiten op onze locaties. Maar de activiteiten van Bodemzorg zijn breder. Ook ondersteunen zij bij de sluitingsprocedure en overdracht van stortlocaties. Inmiddels is Bodemzorg uitgegroeid tot een gespecialiseerde nazorgorganisatie.

Onze stortplaatsen mogen uiteraard nooit bodemverontreinigingen veroorzaken. Bodemzorg zorgt ervoor dat alle milieuhygiënische vergunningsvoorschriften worden nageleefd. Hierdoor is de kans op verontreinigingen nihil. In de praktijk betekent dit in dat metingen en inspecties worden verricht en resultaten worden geanalyseerd. Inclusief de daarbij horende databeheer en rapportages.

Ondersteuning sluitingsprocedure en overdracht

Bodemzorg heeft korte lijnen met het bevoegd gezag en kan na exploitatie van de stortplaats zorgen voor de sluitingsprocedure en overdracht van de stortplaats naar de provincie. Ook na overdracht kunnen we de eeuwigdurende nazorg verzorgen. Met Bodemzorg heeft Afvalzorg dus niet alleen kennis in huis om onze eigen stortplaatsen kundig en efficiënt te beheren. Ook ondersteunen we derden bij het milieukundig beheer of beleid van stortplaatsen.

Gespecialiseerde nazorgorganisatie

Door de jarenlange opgebouwde kennis en ervaring is Bodemzorg uitgegroeid tot een gespecialiseerde nazorgorganisatie. We zijn goed uitgerust om bodemverontreinigingen langdurig te beheren. Bijvoorbeeld monitoren we grondwaterverontreinigingen die zijn veroorzaakt door chemische wasserijen of gasfabrieken. Indien noodzakelijk worden de verontreinigingen actief beheerst. Vaak voert Bodemzorg de monitoring en nazorg van grondwaterverontreinigingen uit in opdracht van bedrijven en overheden. Maar het is ook mogelijk om de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging geheel over te nemen via afkoop. Dan neemt Bodemzorg, in ruil voor een eenmalige afkoopsom, alle publiek- en  privaatrechtelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van de bodemverontreiniging over.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.