Woensdagavond 24 oktober werd door Zembla de aflevering “Gouden bergen” uitgezonden over de verwerking van bodemas. Omdat Afvalzorg en haar project Het Groene Schip hier kort en gekleurd in werden aangehaald, geven wij hierbij een juiste weergave van de feiten.

Het Groene Schip is een functioneel werk conform het Besluit bodemkwaliteit van Afvalzorg en Boskalis (nu Markus BV) in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede. Het is een locatie waar de Omgevingsdienst IJmond namens de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude toezicht houdt. Het biedt een verantwoorde en nuttige oplossing voor de probleemstroom bodemas. De aanleg van het werk, de toepassing van AEC-bodemassen, de toetsing van de functionaliteit en de realisatie van IBC-maatregelen heeft plaatsgevonden met volledige goedkeuring en controle door de betrokken bevoegde gezagen binnen de vigerende wet- en regelgeving.

Functioneel werk

Het Groene Schip is een zichtwal en vormt een natuurlijke grens tussen het drukke havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. De gehele Houtrakpolder, waaronder Het Groene Schip wordt heringericht tot natuur- en recreatiegebied. Staatsbosbeheer is van plan om een ondernemer de kans te geven om activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de recreatie. Vanuit de opbrengsten van Het Groene Schip wordt een gebiedsbijdrage aan deze herinrichting gedaan. In het zuidelijke deel van Het Groene Schip wordt hergebruikgrond toegepast en in het noordelijke deel bodemassen van afvalenergiecentrales. Dit is vanzelfsprekend altijd bij alle betrokken partijen duidelijk geweest.

Veilige toepassing

Het Groene Schip (noordelijk gedeelte) is een zogenaamd IBC-werk waar isoleer-, beheers- en controlemaatregelen zijn genomen. Het is absoluut geen stortplaats. Dit betekent dat er AEC-bodemas is toegepast onder IBC-condities, conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit houdt onder andere in dat deze bouwstoffen met een zware HDPE-folie worden afgedekt voordat een leeflaag van grond wordt aangebracht. Omgevingsdienst IJmond is hier vanaf de start van het project bij betrokken en is volledig op de hoogte welke IBC-bouwstoffen hier toegepast zijn en worden. De gevolgen voor het milieu worden gemonitord door Afvalzorg en de werkzaamheden worden gedurende het project door het bevoegd gezag gecontroleerd. Afvalzorg blijft ook na afronding van het project begin 2019 verantwoordelijk voor de noodzakelijke nazorg.

Verantwoorde oplossing

In een IBC-werk mogen alleen secundaire bouwstoffen worden verwerkt (waar een stortverbod voor geldt). De bodemassen in Het Groene Schip zijn voor het grootste deel afkomstig uit Nederland, maar ook voor een deel uit het buitenland. Hiervoor zijn altijd de Europese regels voor grensoverschrijdend afvaltransport (EVOA) gevolgd. Het is overigens gebruikelijk in een open Europese (afval)markt, dat afvalstromen in het buitenland worden verwerkt. Buitenlandse bodemassen worden toegepast omdat er in Nederland onvoldoende secundaire bouwstoffen aanwezig zijn. Ook Nederlands afval wordt geëxporteerd. De totale hoeveelheid bodemas wordt in Het Groene Schip op één plek door Afvalzorg toegepast. We hebben veel ervaring met het jarenlang beheren en controleren van verontreinigde locaties. Afvalzorg biedt hiermee een verantwoorde en veilige oplossing voor een probleemstroom in Nederland waarbij gelijktijdig een uniek recreatiegebied wordt gecreëerd.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.