Eind juli heeft Bodemzorg de eindinspectie van stortplaats Zevenbergen afgerond voor de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft Bodemzorg benaderd om eveneens de uitvoering van de eindinspectie van de voormalige stortplaats De Gulbergen op de grens van Nuenen en Geldrop-Mierlo voor haar rekening te nemen. De werkzaamheden van deze eindinspectie zijn onlangs gestart. Bodemzorg, specialist op het gebied van stortplaatsen, voert regelmatig (eind)inspecties uit voor exploitanten en bevoegde gezagen van stortplaatsen.

Eindinspectie stortplaats Zevenbergen

De eindinspectie is een verplicht onderdeel bij de sluitingsprocedure van een stortplaats. Tijdens de eindkeuring van de voormalige stortplaats Zevenbergen constateerde Bodemzorg verscheidene onvolledigheden die onder andere te maken hadden met de voorzieningen op de stortplaats. In goed overleg met de exploitant Attero en de provincie Noord-Brabant zijn de voorzieningen vervolgens aangepast en heeft er een herinspectie plaatsgevonden. Bodemzorg heeft gezorgd voor heldere en overzichtelijke rapportages die nodig zijn voor het sluitingstraject. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk aan de hand van de eindinspectie of aan alle vergunningsvoorschriften is voldaan en of er op basis van de Wet bodembescherming geen andere maatregelen meer nodig zijn. Zodra het eindresultaat van de procedure akkoord is bevonden, zal er door de provincie een sluitingsverklaring worden afgegeven.

Eindinspectie stortplaats De Gulbergen

Het eerste overleg tussen provincie Noord-Brabant, exploitant Attero en Bodemzorg heeft plaatsgevonden. Hierin is de huidige situatie en status van de relevante lopende dossiers van de stortplaats besproken in relatie tot het startmoment van de eindinspectie. Het resultaat van het startoverleg is dat alle partijen duidelijk voor ogen hebben wat nodig is om daadwerkelijk te kunnen starten met de eindinspectie. In afstemming met de betrokken partijen zal Bodemzorg starten met het nazorgdossier onderzoek, ondanks het feit dat er bij een aantal dossiers nog stappen te nemen zijn. Op basis van de gemaakte afspraken heeft provincie Noord-Brabant zekerheid dat de lopende dossiers voldoende aandacht krijgen en is gehoor gegeven aan de wens van exploitant Attero om de volgende stap in de sluitingsprocedure in gang te zetten. Bij het dossieronderzoek wordt onderzocht of de stortlocatie aan alle vereiste beschermings- en beheersmaatregelen voldoet, zodat de stortlocatie ook in de toekomst veilig beheerd kan worden. Het veldonderzoek dat volgt op het dossieronderzoek vindt plaats op de stortplaats zelf. Onze specialisten beoordelen dan de aard, de aanwezigheid en het functioneren van de aangelegde bodembeschermende voorzieningen. Naast het uitvoeren van de eindinspectie moeten het nazorg- en juridische dossier op orde te zijn en dienen deze te zijn vertaald naar een geactualiseerd nazorgplan. Dit plan is de basis voor de toekomstige nazorg en het vaststellen van de toekomstige beheerskosten van de stortplaats, het zogeheten ‘doelvermogen’.

Lees meer over wat er allemaal komt kijken bij het sluiten van een stortlocatie.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.