Donderdag 17 maart vond in Amersfoort de eerste themabijeenkomst plaats van de werkgroep “Herziening IBC” van het BodemBreed Forum. Er werd de ruim 60 aanwezige deelnemers een aantal aansprekende voorbeelden gepresenteerd van actieve aanpak van IBC-saneringslocaties. De werkgroep streeft naar een hernieuwde dynamiek op deze locaties én naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek. Marcel Rozing van Bodemzorg opende, als trekker van de werkgroep, de bijeenkomst en presenteerde het project Oosteinderpoel.

De themabijeenkomst sluit aan bij de wens van het ministerie van IenM om de Nederlandse IBC-locaties efficiënter in te richten of te beëindigen. Arcadis was gastheer op de locatie van de voormalige vetgasfabriek in Amersfoort. Een voorbeeld van een IBC-locatie die door samenwerking tussen alle betrokkenen en de inzet van nieuwe technieken actief wordt aangepakt. De aanwezige vertegenwoordiger van het ministerie van IenM, de heer Welkers, gaf aan blij te zijn met het initiatief vanuit de markt en daagde alle partijen uit met innovatieve ideeën te komen.

Schijf van vijf

IBC-locaties hebben na de bodemsanering nog altijd een aparte status met de eeuwigdurende maatregelen isolatie, beheersing en controle. Meer en meer blijkt dat nieuwe (beleids-)inzichten, technieken en ruimtelijke dynamiek hier verandering in kunnen brengen. Door de werkgroep is hiervoor de schijf van vijf opgesteld: drivers, proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen, bestuurlijk-juridische en financiële aspecten. Bij een frisse blik op een IBC-locatie moet voldoende aandacht worden geschonken aan deze vijf schijven om een actieve aanpak mogelijk te maken.

Praktijkvoorbeelden

Locaties zoals de vetgasfabriek en de Oosteinderpoel zijn inspirerende voorbeelden voor partijen die ook met langjarige kosten voor het onderhoud van IBC-locaties te maken hebben. Bij de vetgasfabriek is een onderbouwend onderzoek verricht naar de biologie in de ondergrond. De deelnemers van de themabijeenkomst konden het bioscherm en de zuivering van dichtbij bekijken. Door een combinatie van veldwerk, laboratoriumproeven en modellering is nu een goed inzicht in de ondergrond verkregen op basis waarvan een nieuwe actieve sanering wordt opgestart. Deltares en Grontmij schetsten hoe dit bereikt is op locatie Piershil. Hier wordt de VOCl-verontreiniging aangepakt met injecties om natuurlijke afbraak te stimuleren. Bij alle gepresenteerde voorbeelden bleek dat herziening van de aanpak leidt tot een eindige sanering of in ieder geval een substantiële besparing in de IBC-aanpak.

De dag werd afgesloten met interactieve sessies met goede inhoudelijke discussie. De volgende inspiratiessessie organiseert de werkgroep over de locatie Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in mei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Rozing.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.