Afvalzorg heeft de ambitie om vóór 2025 op alle Afvalzorg-locaties duurzame energie te produceren. We zijn goed op weg; er wordt hard gewerkt aan de realisatie van zonneparken op onze locaties Brunssum, Braambergen, Weert en Wieringermeer. Bovendien doen we mee aan een pilot voor zon op dijken waarbij gebruik wordt gemaakt van onze duurzame fundering Solarbase.

Dubbel duurzaam

Met het verkrijgen van de SDE+ subsidie komt de realisatie van zonneparken op onze locaties Braambergen in Almere, Weert in Weert en Wieringermeer fase 2 in Middenmeer dichterbij. In 2021 verwacht Afvalzorg op deze drie locaties de productie van duurzame energie op te starten of op te schalen. Op locatie Wieringermeer ligt immers al een zonnepark met 11.000 zonnepanelen. De te realiseren zonneparken, met in totaal bijna 80.000 zonnepanelen, zullen samen 27 miljoen kWh per jaar aan elektriciteit opwekken. Genoeg om bijna 9.500 huishoudens van groene stroom te voorzien. Ook in Brunssum zijn stappen gezet ter voorbereiding op de realisatie van een zonnepark met in totaal 23.000 zonnepanelen. De gemeente Brunssum heeft de plannen goedgekeurd en de Ruimtelijke Ordening (RO) fase wordt opgestart.

Zon op dijken

Niet alleen stortlocaties lenen zich goed voor het opwekken van duurzame energie. Afvalzorg doet met haar fundering Solarbase mee aan een tweejarige pilot voor “zon op dijken”. Er wordt momenteel gewerkt aan een proefopstelling aan de Knardijk bij Harderwijk. Het onderzoek is opgestart vanuit TNO en Waterschap Zuiderzeeland, met als doel om de mogelijkheden te verkennen voor zonne-energie op dijken, zónder de dijkfunctie aan te tasten.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.