Op 27 juli 2017 is de afkoopovereenkomst voor de bodemverontreiniging ‘Klokhuisplein’ getekend door de gemeente Haarlem, Groundwater Technology BV en Bodemzorg. Bodemzorg neemt de langjarige saneringsverplichtingen over ten aanzien van de grondwaterverontreiniging, waarbij Groundwater Technology BV een in-situ sanering in de bronzone uitvoert.

In het centrum van Haarlem, op het Klokhuisplein, was vanaf de 18eeeuw tot 1990 de drukkerij van Joh. Enschede gevestigd. Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten is de bodem tot circa 75 m diepte verontreinigd geraakt met gechloreerde koolwaterstoffen. Omdat sprake is van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging, is een actieve aanpak van de verontreinigingsbronnen noodzakelijk. Er is op basis van een aanbesteding door de gemeente Haarlem gekozen voor twee partijen met veel kennis en ervaring op dit gebied. De methode van bodemsanering is vanaf het begin af aan afgestemd met de omwonenden en belanghebbende bedrijven. Er wordt gedurende de volledige looptijd van het project zoveel mogelijk rekening gehouden  met het complexe werkgebied met monumentale panden, winkels, verkeer en omwonenden.

Groundwater Technology BV start nog dit jaar met de aanpak van de verontreiniging in de bronzone, door middel van een in-situ sanering. Bodemzorg neemt de verplichtingen over ten aanzien van de resterende grondwaterverontreiniging. Deze verontreiniging wordt gemonitord door middel van een uitgebreid netwerk van peilbuizen, voor zolang als dit nodig is. Indien verdere ongewenste verspreiding van de verontreiniging optreedt, zullen aanvullende saneringsmaatregelen worden getroffen door Bodemzorg.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.