Maandag 15 juli gaven Bert Krom, directeur van Afvalzorg, en Jean Pierre Schouw, wethouder van de gemeente Etten-Leur, het startsein voor het beheer van de diepe grondwaterverontreinigingen onder het bedrijventerrein Vosdonk-Noord. Met de samenwerkingsovereenkomst dragen gemeente en bedrijven hun verantwoordelijkheid voor de grondwaterproblematiek over aan Bodemzorg in ruil voor een afkoopsom. Een primeur in Nederland; voor het eerst wordt de grondwateraanpak van een totaal gebied afgekocht. Bodemzorg is onderdeel van afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg en heeft veel ervaring met beheer en nazorg van verontreinigde locaties.

Verantwoordelijk voor beheer en risico’s

Het grondwater onder het bedrijventerrein Vosdonk-Noord is in de jaren 50 ernstig verontreinigd geraakt. De ondiepe verontreinigingen tot vijf meter diep worden door de gemeente en de bedrijven zelf aangepakt. Voor de aanpak van de diepere grondwater-verontreinigingen (tot 180 meter diep) hebben vier bedrijven en de gemeente Etten-Leur zich verenigd in Samenwerkingsverband Vosdonk-Noord. Met de ondertekening zijn alle verantwoordelijkheden voor het beheer inclusief de risico’s van de diepe grondwaterverontreinigingen overgedragen aan Bodemzorg.

Uniek in Nederland

Het afkopen van een gezamenlijke grondwateraanpak door een overheidsgelieerde nazorgorganisatie is uniek in Nederland. Het initiatief hiertoe kwam van de Provincie Noord-Brabant en is mede vorm gegeven door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in samenwerking met Arcadis.

Werkzaamheden

Bodemzorg gaat de grondwaterkwaliteit monitoren. Op grote diepte onder het bedrijventerrein wordt grondwater onttrokken voor koel- en procesdoeleinden. Ook de kwaliteit van dat water wordt door Bodemzorg gevolgd. Indien nodig worden gerichte maatregelen genomen. Op deze manier kunnen bedrijven zich richten op hun kernactiviteiten, blijven de bedrijfsmatige onttrekkingen gewaarborgd en kunnen ruimtelijke ontwikkelingen boven- en ondergronds gewoon doorgang vinden.


Startsein Samenwerkingsovereenkomst Vosdonk-Noord door Bert Krom, directeur van Afvalzorg, en Jean Pierre Schouw, wethouder van de gemeente Etten-Leur

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.