Afvalzorg heeft met Ballast Nedam een techniek ontwikkeld waardoor gewassen bodemas als bouwstof, zonder isolerende maatregelen, kan worden toegepast. Dit voorjaar is het materiaal voor het eerst in Nederland in de praktijk toegepast als funderingsmateriaal. Het project sluit aan bij de Green Deal die de Vereniging Afvalbedrijven heeft gesloten met de overheid. Bij Afvalzorg werd vandaag een toelichting gegeven op deze ontwikkeling tijdens het Symposium Bodemas 2.0 in samenwerking met het ministerie van IenM en de Katholieke Universiteit Leuven.

Bodemas 2.0: van IBC-bouwstof naar vrij toepasbare bouwstof

Tot nu toe wordt bodemas, het restproduct van afvalenergiecentrales, nog opgewerkt tot een IBC-bouwstof. Deze secundaire bouwstof mag alleen toegepast worden met IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen en Controleren). Sinds 2011 werkt Afvalzorg samen met Ballast Nedam aan een techniek om bodemas verder op te werken. Doel was een vrij toepasbare bouwstof die zonder beschermende (IBC) maatregelen kan worden toegepast in civieltechnische werken. De afgelopen jaren zijn meerdere proefvakken aangelegd en is de gewassen bodemas gemengd met verschillende additieven in diverse verhoudingen. Op deze manier konden de milieueffecten op de lange termijn en de civieltechnische eigenschappen van het materiaal in de praktijk worden bepaald. In 2013 is de Universiteit Leuven bij het project betrokken. Deze samenwerking gaf extra inzichten om te komen tot een product dat voldoet aan alle eisen.

Bodemas vervangt menggranulaat

Het product werd vandaag voor het eerst aan de markt gepresenteerd tijdens het Symposium Bodemas 2.0 dat plaatsvond in het hoofdkantoor van Afvalzorg in Assendelft. Bijna 50 genodigden, waaronder de Nederlandse afvalenergiecentrales, waren aanwezig. Hiermee kunnen de afvalenergiebedrijven inspelen op de gesloten Green Deal met het ministerie van IenM om op 1 januari 2017 minstens de helft van alle bodemas toe te passen zonder IBC-maatregelen. Vanaf 2020 wordt dit waarschijnlijk 100%. Gewassen bodemas is vorige maand voor het eerst als vrij toepasbare bouwstof succesvol toegepast  als vervanger van menggranulaat in de fundering van een parkeerterrein.

Installatie Nauerna

De pilot-installatie voor het opwerken van de bodemas is gevestigd op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft. Hier is ook de full-scale installatie gepland. Deze locatie leent zich uitstekend voor het grootschalig bewerken van bodemas vanwege de ligging aan het Noordzeekanaal, de aanwezigheid van een loswal en een 15 hectare groot bedrijfsterrein.

Presentaties symposium en film Bodemas 2.0

Symposium Bodemas 2.0

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.