Op donderdag 19 november heeft de Spaans-Baskische overheid een door Afvalzorg geschreven stortgashandleiding gepubliceerd. De handleiding geeft stortplaatseigenaren en de Baskische overheid handvatten hoe kan worden voldaan aan de EU-richtlijnen voor het reduceren van emissies van stortplaatsen.

Emissiereductie

In de handleiding wordt stortplaatseigenaren een duidelijk stappenplan aangereikt hoe ze om moeten gaan met stortgas volgens de Best Bestaande Technieken (BBT), om een zo groot mogelijke emissiereductie te kunnen realiseren op hun stortplaats(en). Afvalzorg adviseert overheden in binnen- en buitenland over emissiereductie op stortplaatsen, waarbij we oplossingen zoeken in het onttrekken, benutten en oxideren van methaan in stortgas. Lokale milieuproblemen worden echter ook actief aangepakt. Positieve ontwikkelingen van lokale stortgasprojecten van Afvalzorg in Baskenland waren dan ook de aanleiding voor het opstellen van de stortgashandleiding.

Milieuwinst in het buitenland

Afvalzorg, die in 2011 de Turkse overheid al adviseerde over de reductie van methaangas op stortplaatsen en het sluiten en beheren van oude stortplaatsen, is blij dat ze haar kennis ook mondiaal in kan zetten. Sinds december 2012 zijn we actief betrokken bij een aantal lokale projecten op stortlocaties in Spaans Baskenland. Bij het exploiteren, sluiten en herinrichten van stortplaatsen is daar vooral behoefte aan ondersteuning in de omgang met stortgas en de bijbehorende risico’s. De vele kleine stortlocaties in die regio zullen bij voorkeur na sluiting gereed gemaakt worden voor bedrijfsactiviteiten. We streven altijd naar duurzame, milieuverantwoorde en vooral praktische oplossingen. Een hoger kennisniveau van stortgasmanagement kan veel milieuwinst opleveren en bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.