PERSBERICHT Tijdens de eerste 13 weken van 2018 wordt al het brandbaar afval dat tijdelijk ligt opgeslagen op locatie Wieringermeer afgevoerd naar de afvalenergiecentrales van AEB en HVC. Afvalzorg is dit met beide bedrijven overeen gekomen. Het bedrijf gaat er vanuit dat op deze manier duidelijk wordt of de buffer een rol speelt bij de geuroverlast in de omgeving. Het leegrijden start na de feestdagen en in de winterperiode om de kans op geuroverlast tijdens de afvoer zoveel mogelijk te beperken.

Het tijdelijk opslaan (bufferen) van brandbaar afval kan tijdens het aan- en afvoeren én wind uit het westen geuroverlast veroorzaken. Nadat het aantal geurklachten rond locatie Wieringermeer eind 2016 toenam, hebben Afvalzorg en HVC begin 2017 een aantal maatregelen genomen om overlast voor de omgeving te beperken. Vanaf 29 januari 2017 heeft er geen aan- of afvoer meer plaatsgevonden naar en van de buffer van Afvalzorg. Momenteel nemen de geurklachten weer toe. Omdat Afvalzorg wil uitsluiten dat dit veroorzaakt wordt door de buffer, heeft zij besloten de buffer leeg te maken.

Activiteiten Afvalzorg

Afvalzorg houdt zich op locatie Wieringermeer bezig met het tijdelijk bufferen van brandbaar bedrijfsafval wanneer er incidenteel sprake is van gebrek aan capaciteit bij de afvalenergiecentrales in Nederland. Bijvoorbeeld bij onderhoud of storing. Daarnaast worden door Afvalzorg op Wieringermeer afvalstromen permanent gestort waar in Nederland geen betere verwerkingsmogelijkheid voor is (bijv. reinigen of recyclen). Het permanent storten van afval vindt op Wieringermeer sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaats. De locatie is sinds 1997 in beheer bij Afvalzorg.

Drie afvalbedrijven op Wieringermeer

Naast Afvalzorg zijn op locatie Wieringermeer nog twee andere afvalverwerkingsbedrijven werkzaam. HVC heeft op de locatie een vergistings- en composteerinstallatie waar gft-afval wordt vergist en gecomposteerd. Sortiva houdt zich op de locatie bezig met groencompostering, overslag van huishoudelijk afval en sortering van plastic afval.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.