In juli heeft de ISWA, de International Solid Waste Association, een paper gepubliceerd over het belang van nazorg na sluiting van een stortlocatie. Afvalzorg heeft hier een grote bijdrage aan geleverd door haar kennis en ervaring te delen.

Wereldwijd verbeteren van stortplaatsbeheer

Afvalzorg maakt deel uit van de werkgroep stortlocaties van de ISWA. Deze werkgroep heeft eerder handboeken geschreven over het verbeteren van stortplaatsbeheer en stortgaswinning. Het recent gepubliceerde document speelt in op de steeds groter wordende behoefte aan nazorg. De behoefte aan kennis over dit onderwerp wordt groter naarmate het stortplaatsbeheer wereldwijd verbetert.

Delen van kennis

Een belangrijk aspect van onze missie is dat we onze locaties na exploitatie opleveren als veilig landschap met een nuttige, zo hoogwaardig mogelijke functie. Afvalzorg ziet het als haar maatschappelijke taak om de kennis die we daarbij ontwikkelen te delen, ook op internationaal vlak. We nemen daarom deel aan diverse nationale en internationale verenigingen en organisaties, waaronder aan de werkgroep van de ISWA. Doel van ISWA is het wereldwijd bevorderen van de ontwikkeling van duurzaam en professioneel afvalbeheer.

Lees hier de paper over ‘Landfill Aftercare’

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.