Afvalzorg heeft eind maart een nieuw en uniek stortgasmodel gelanceerd. Het model voldoet als enige in Nederland aan de EpE-richtlijn voor rapportage van emissies van stortlocaties. Voordeel is dat de berekening nu nog nauwkeuriger is en dat er rekening wordt gehouden met afbraak van methaan in de deklaag. Aanleiding was het besluit van de Vereniging Afvalbedrijven om het EpE protocol te omarmen met de afspraak dat alle Nederlandse afvalbedrijven het EpE protocol gebruiken voor rapportage van klimaatinspanningen.

Eenduidige rapportage van emissies

Sinds de inwerkingtreding van het Kyoto Protocol, worden door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de risico’s van klimaatverandering geëvalueerd. Een panel van experts uit de hele wereld interpreteert emissiegegevens die worden verzameld via het E-PRTR register.

Momenteel zijn er diverse rekenmodellen beschikbaar waarmee afvalbedrijven emissies van stortactiviteiten kunnen rapporteren. De uitgangspunten voor de berekening van emissies is hierdoor niet eenduidig. Om de rekenmethoden binnen de afvalsector te harmoniseren is het EpE protocol opgesteld. Hierin is voor alle afvalverwerkingsactiviteiten vastgelegd via welke rekensystematiek en met welke uitgangspunten emissies berekend moeten worden.

Uniek Multi-fase Stortgasmodel

Het nieuwe Afvalzorg Multi-fase Stortgasmodel is aangepast om binnen het EpE protocol toegepast te kunnen worden. Het model kan zowel gebruikt worden voor de prognose van stortgasvorming, ‑onttrekking, oxidatie en ‑emissies als voor rapportages binnen elk kader zoals bijvoorbeeld voor UN-PRTR, E-PRTR, CDM en milieujaarverslagen.

Een van de aanpassingen om te voldoen aan de EpE-richtlijn bestaat uit de overname van afbreekbare koolstofgehalten en andere parameters uit twee studies die recent voor de Nederlandse overheid zijn uitgevoerd door Tauw en Ecofys. Dit zal resulteren in een groter draagvlak bij exploitanten van stortlocaties en overheden.

Ook de waarde voor het Global Warming Potential (GWP) van methaan is nu 25 in plaats van 21. Dit betekent dat het GWP eenvoudig aangepast kan worden als er in een ander kader gerapporteerd wordt dan de standaard.

De meest opvallende verandering is de opname van een algoritme waarmee de oxidatie van methaan in de deklaag wordt berekend. Het algoritme is gebaseerd op onderzoek naar emissie en oxidatie van Nederlandse stortlocaties en de Methane Oxidation Tool.

Het nieuwe model brengt tevens rapportagegemak met zich mee. Het Afvalzorg Multi-fase Stortgasmodel berekent nu één resultaat per jaar zodat het niet meer nodig is om handmatig een gemiddelde waarde te berekenen.

Meer informatie?

Klik hier om het nieuwe model te downloaden of neem contact op met projectleider stortgas Richard Gronert of via 088-801 08 01.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.