Eind oktober is besloten om de samenwerking op het gebied van bodemasopwerking niet langer voort te zetten. Reden hiervoor is dat de ambities van Afvalzorg en Ballast Nedam binnen het project niet meer parallel lopen. Na een succesvolle samenwerking op technisch gebied, is het de ambitie van Afvalzorg om van locatie Nauerna aan het Noordzeekanaal een groot bewerkingscentrum voor bodemas te maken. Ballast Nedam focust zich op dit moment op haar eigen core-business (Bouw en Infra). Met het beëindigen van de samenwerking kan Afvalzorg zich als onafhankelijke partij beter focussen op haar doelen.

Sinds 2011 onderzoeken Ballast Nedam en Afvalzorg samen de beste techniek voor het reinigen van bodemas. Het doel van deze samenwerking is om afvalenergiebedrijven een oplossing te bieden voor de Green Deal die in 2012 werd gesloten met het ministerie van IenM. Deze Green Deal houdt in dat op 1 januari 2017 minstens de helft van het bodemas moet worden toegepast zonder beschermende (IBC-)maatregelen. Vanaf 2020 wordt dit waarschijnlijk 100%. Op technisch gebied is de samenwerking tussen Ballast Nedam en Afvalzorg voorspoedig en zeer constructief verlopen. Inmiddels zijn we in staat om bodemas van alle afvalenergiebedrijven te reinigen en op te werken tot een vrij toepasbare bouwstof. Tijdens het symposium Bodemas 2.0 in juni 2014, zijn deze resultaten gepresenteerd. Het product is inmiddels ook in de praktijk toegepast; onder meer als funderingsmateriaal rond een nieuwe gevangenis in Zaanstad.

Het realiseren van een full-scale installatie is mogelijk op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft. Het 15 hectare groot bedrijfsterrein van deze locatie leent zich, vanwege de ligging aan het Noordzeekanaal en de aanwezigheid van een loswal, uitstekend voor grootschalige bewerking. Afvalzorg bekijkt nu de mogelijkheden met deze unieke locatie én de bewezen reinigingstechniek om in de Randstad een grootschalig bewerkingscentrum voor bodemas te realiseren.

Het beëindigen van de samenwerking op het gebied van bodemasopwerking heeft geen invloed op de Grondreinigingscombinatie waarin Afvalzorg samenwerkt met Ballast Nedam en BAM.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.