Bodemzorg neemt op verschillende locaties in Noord-Brabant, waar sprake is van grootschalige verontreinigingen in het grondwater, de langdurige nazorg over van de provincie Noord-Brabant. Taken en verantwoordelijkheden voor de nazorg zijn per locatie in één raamovereenkomst overgedragen via een Europese openbare aanbesteding.

Verantwoordelijkheden overnemen

De provincie Noord-Brabant heeft op verschillende locaties te maken met omvangrijke verontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwater. Hierbij is steeds sprake is van een verspreidingsrisico en daarom is er in de komende jaren nog langdurige actieve en passieve nazorg nodig. De provincie Noord-Brabant heeft zelf zorggedragen voor de bodemsanering van de locaties. Bodemzorg neemt voor een vast bedrag per locatie alle monitoringswerkzaamheden over maar ook de publiek- en privaatrechtelijke taken en verantwoordelijkheden zoals beschikkingen, vergunningen, contracten en afspraken.

Risicobeheersing

Bodemzorg heeft een uitgebreid systeem voor risicobeheersing op het gebied van technische, organisatorische, juridische en financiële risico’s. Zo kunnen we goed omgaan met onvoorziene omstandigheden. De eerste locatie die via deze raamovereenkomst wordt overgenomen door Bodemzorg, bevindt zich in Aalst-Waalre.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.