Uit recente onderzoeksresultaten is gebleken dat het mogelijk is om de nazorg van maar liefst acht IBC-locaties in Dordrecht verantwoord af te bouwen. Bodemzorg en Bodembeheer Nederland namen vanuit de samenwerking Expertise Loket Afbouw Nazorg (ELAN) deel aan het onderzoek, dat in opdracht van de gemeente Dordrecht werd uitgevoerd.

Het onderzoek laat zien dat een kritische, bredere beoordeling van de nazorgmaatregelen tot mooie resultaten, een goede eindsituatie en aanzienlijke besparingen kan leiden. Op alle acht IBC-locaties kan de nazorg verantwoord worden afgebouwd of geëxtensiveerd. Op twee locaties kan de nazorg zelfs al op zeer korte termijn volledig worden afgebouwd. Op twee andere locaties is dit mogelijk na nader onderzoek of een tijdelijke intensivering van maatregelen. Op de vier overige locaties wordt significante extensivering van de nazorg binnen vijf jaar verwacht.

Actieve aanpak

Het beheer en onderhoud van locaties met bodemverontreinigingen, die veelal in de jaren ’80 en ‘90 werden ingepakt met een schone laag grond (leeflaag) en damwanden, is intensief en kostbaar. In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben het ministerie, de provincies, gemeenten en Unie van Waterschappen daarom met elkaar afgesproken om de nazorgopgaven van bodemverontreiniging waar mogelijk te verkleinen. Door breder naar afbouwmogelijkheden te kijken, is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Eindige oplossingen bodemproblematiek

Evaluaties worden per locatie systematisch uitgevoerd aan de hand van de “Schijf van vijf”. Omgevingsaspecten, de proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen en de bestuurlijk-juridische en financiële aspecten maken hier deel van uit. Bij de herziening van IBC-locaties is het streven naar het vinden van een eindige oplossing voor de aanwezige bodemproblematiek.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.