Bodemzorg heeft op verschillende locaties in Noord-Brabant, waar sprake is van grootschalige verontreinigingen in het grondwater, de langdurige nazorg overgenomen van de provincie Noord-Brabant. Taken en verantwoordelijkheden voor de nazorg zijn per locatie in één raamovereenkomst overgedragen via een Europese openbare aanbesteding. Aalst-Waalre is de eerste locatie waar eind dit jaar de beheersing, monitoring en alle publiek- en privaatrechtelijke aansprakelijkheden ten aanzien van de bodemverontreiniging werden overgenomen.

Risico drinkwaterwinning

Bodemzorg neemt in Aalst-Waalre de beheersing en monitoring van de bodemverontreiniging volledig over. In Aalst-Waalre is een aanzienlijke verontreiniging in het grondwater ontstaan met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Dit grondwater stroomt in de richting van de drinkwaterwinning. Omdat dit uiteraard onwenselijk is, wordt het grondwater voordat het de winning kan bereiken actief opgepompt. Het nog bruikbare water wordt vervolgens benut voor het beregenen van een hockeyveld en voor het WKO systeem van het clubgebouw. Dit systeem moet in stand worden gehouden voor zolang als dat nodig is om de goede kwaliteit te garanderen van het water waarvan drinkwater wordt bereid.

Moderne monitoring

Het beheersingssysteem van het grondwater bestaat uit drie deepwells met pompen en een besturingssysteem. Dit systeem zal worden gemoderniseerd, zodat het met sensoren op afstand kan worden uitgelezen en aangestuurd. Deze oplossing is duurzamer, omdat het veel te rijden werkkilometers bespaart. Vlakbij het brongebied waar de verontreiniging ooit is ontstaan zal extra onderzoek worden gedaan. De kwaliteit van het grondwater wordt met behulp van het monitoringsnetwerk van peilbuizen jaarlijks gecontroleerd en gerapporteerd.

Volledig ontzorgd

Naast het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden neemt Bodemzorg met de afkoop alle publiek- en privaatrechtelijke aansprakelijkheden ten aanzien van de bodemverontreiniging over. Ook de watervergunning voor de lozing en het recht van opstal voor de deepwells komen op naam van Bodemzorg. De provincie Noord-Brabant wordt met deze werkwijze volledig ontzorgt.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.