PERSBERICHT Deze week is de aanleg van het Dak van Drenthe van start gegaan. Dit unieke project is een 800 meter lange wal van bodemas die boven op de VAMberg wordt aangelegd. Deze wal schermt het openbare en recreatieve deel van de stortplaats af van het deel waar de komende jaren nog gestort wordt. Attero voert het project uit in samenwerking met Afvalzorg na het verlenen van de vergunning door de provincie Drenthe. De aanleg van het Dak van Drenthe loopt tot eind 2019.

De eerste vrachtwagens met bodemas arriveerden maandag 18 december op de VAMberg. Bodemas is een opgewerkte grondstof afkomstig van afvalenergiecentrales. Metalen als ijzer, koper, roestvrij staal en diverse bijzondere metalen worden teruggewonnen en hergebruikt. De wal gaat bestaan uit 2,5 miljoen ton bodemas, die na aanleg een afdichting krijgt van een speciale kleilaag, een dikke plastic folielaag en een grondlaag. De bodemas is afkomstig van Attero, maar ook van andere afvalenergiecentrales. De hoogte van het Dak van Drenthe is gelimiteerd tot 48 meter boven maaiveld (63 meter boven NAP). Dat is de nu maximale hoogte die in de vergunning van Attero is opgenomen.

Samenwerking

Attero werkt in dit project samen met Afvalzorg. Een organisatie die onder meer gespecialiseerd is in het ontwikkelen en realiseren van nuttige en veilige bestemmingen voor voormalige stortlocaties. Daarvoor worden secundaire bouwstoffen zoals bodemas ingezet. Vanaf de locatie Nauerna bij Amsterdam vervoert Afvalzorg met schepen opgewerkt bodemas naar de haven van Meppel. Na overslag rijden vrachtwagens het materiaal naar de VAMberg van Attero in Wijster. Attero stuurt de aanleg van het Dak van Drenthe op de stortlocatie zelf aan. Afvalzorg zorgt voor het acquireren, de opwerking en het transport van het grootste deel van de bodemassen. Tevens zal Afvalzorg blijven adviseren bij de verdere landschappelijke inpassing van de VAMberg.

Het Dak van Drenthe 

Attero kiest bewust voor de aanleg van het Dak van Drenthe. Zo kan een groot deel van de stortplaats veel eerder dan gepland, een definitieve afdichting en vorm krijgen en opengesteld worden voor het publiek. Ook betekent de aanleg van de wal een duidelijke fysieke scheiding met het deel van de stortplaats waar Attero nog tot 2033 niet verwerkbare reststromen stort.
Naast de aanleg van het Dak van Drenthe start de provincie Drenthe in het voorjaar van 2018 met de aanleg van een fietsparcours op de VAMberg. Hiermee wil Drenthe haar positie als dé fietsprovincie van ons land behouden. De recreatieve invulling van het Dak van Drenthe is nog niet concreet ingevuld en uitgewerkt. Provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en Attero hebben met omwonenden afgesproken daarover in de komende jaren met elkaar in gesprek te gaan.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.