2020 was een jaar met twee gezichten: focus op de actualiteit en aandacht voor de langetermijnstrategie

2020 was voor veel organisaties een bijzonder jaar dat aanpassingen vroeg door de pandemie. Ook Afvalzorg paste in het voorjaar van 2020 haar bedrijfsvoering aan, waarmee werd gezorgd dat klanten ondanks corona hun afval op een goede en veilige manier bij Afvalzorg konden blijven brengen. Medewerkers op locatie, kantoor of thuis konden veilig hun werk doen.

Naast aandacht voor de nodige aanpassingen op de korte termijn was er binnen de raad van commissarissen dit jaar ook extra aandacht voor de strategie op lange termijn. Met de directie is uitgebreid gesproken over hoe bestaande en nieuwe activiteiten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor Afvalzorg. Hierbij is geprobeerd met “frisse blik” te kijken en zijn bijvoorbeeld sprekers van buiten de afvalsector betrokken, om hun visie op nieuwe mogelijkheden voor Afvalzorg te delen.

In 2020 is door Afvalzorg ook veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld om voldoende stortcapaciteit te waarborgen, stortplaatsbeheer nog verder te verduurzamen, zonneparken te ontwikkelen en om technieken ten behoeve van een meer circulaire economie ruimte te geven. De RvC was nauw betrokken bij de besluitvorming over nieuwe projecten en bij de voortgang en uitvoering van de investeringsprojecten.

Juist in deze tijden van meer fysieke afstand vond de raad van commissarissen het belangrijk, om in gesprek te blijven met medewerkers van Afvalzorg. Naast persoonlijke 1-op-1 contacten, zijn er door medewerkers ook presentaties gegeven aan de voltallige raad van commissarissen.
De prestaties van de organisatie en vooral ook de toewijding, inzet en energie van medewerkers en directie geven de raad van commissarissen niet alleen veel vertrouwen in 2021, maar ook in een verdere ontwikkeling naar een duurzame toekomst voor Afvalzorg. Graag willen wij dan ook onze grote waardering uitspreken voor alle medewerkers en de directie van de organisatie.

De prestaties van de organisatie en vooral ook de toewijding, inzet en energie van medewerkers en directie geven de RvC niet alleen veel vertrouwen in 2021 maar ook in een verdere ontwikkeling naar een duurzame toekomst voor Afvalzorg. Graag willen wij dan ook onze grote waardering uitspreken voor de alle medewerkers en de directie van de organisatie.

v.l.n.r. mevrouw M.E. Haak, de heer S.M. van Vliet, mevrouw G. van der Lee-Heerkens, de heer T.G. Tiessen en mevrouw N. Kabalt

Meer informatie over de samenstelling van de raad van commissarissen vindt u hier.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.