Het jaar 2022 kenmerkt zich door krapte op de arbeidsmarkt. Toch is het Afvalzorg gelukt om haar vacatures in te vullen. Ondanks dat is het aantal medewerkers in 2022 licht gedaald. Het verzuimcijfer blijft na de coronaperiode hoog. We verwachten dat dit cijfer in 2023 afneemt.

Personeel

In tegenstelling tot de afgelopen jaren, was er in 2022 sprake van een lichte daling in het aantal personeelsleden. We gingen van 128 naar 125 medewerkers. Vacatures konden we gelukkig wel invullen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Een zo divers mogelijk personeelsbestand is ons streven. Vanaf 2023 zetten we daarom bewust in op het vergroten van de diversiteit van onze medewerkers.

Net als vorig jaar hadden we te maken met aanhoudende, langdurige verzuimgevallen en corona- en griepepidemieën. Hierdoor bleef het verzuimcijfer hoog, namelijk 4,98%. Verwacht wordt dat het verzuimcijfer in 2023 weer af zal nemen. Het verloopcijfer daalde van 6.35% naar 5,53%.

Veilige werkomgeving

Niet alleen veiligheid tijdens werkzaamheden hebben we hoog in het vaandel staan. Ook de sociale veiligheid op de werkvloer vinden we belangrijk. We hechten er waarde aan dat medewerkers zich uit kunnen spreken over ongewenst gedrag of andere vormen die ingaan tegen de opgestelde gedragscode. In 2022 is daarom onze klachtenregeling onder de loep genomen en is met name gekeken naar de laagdrempeligheid ervan. Besloten werd om de regeling volledig te herschrijven. Onze interne vertrouwenspersonen werden in 2022 breder opgeleid. In 2023 worden workshops georganiseerd over onze kernwaarden, de aanspreekcultuur en onderlinge samenwerking in het licht van Management Drives.

Vitaliteit

In 2022 hebben alle medewerkers van Afvalzorg de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het driejaarlijkse Periodiek Medisch Onderzoek, het PMO. Dit onderzoek werd gecombineerd met de jaarlijkse keuring volgens de richtlijn CROW-400 voor alle operationele medewerkers. Afvalzorg stimuleert een gezonde levensstijl van haar medewerkers. 2023 startte daarom met een BMI Contest. Begin juli wordt deze afgerond.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.