Externe factoren in de markt die buiten de invloed van Afvalzorg liggen, hebben gevolgen voor haar activiteiten en resultaten. In 2022 zijn naast de hoge energieprijzen en de inflatie, de weerstand tegen secundaire bouwstoffen en de verscherpte milieuregelgeving van invloed op Afvalzorg.

Door de oorlog in Oekraïne ziet de wereld er heel anders uit dan een jaar geleden. Het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland heeft geleid tot hoge gasprijzen (en daarmee ook overige energieprijzen) in de rest van Europa. Ook was al sprake van grondstoffen- en personeelsschaarste doordat de economie direct na de laatste corona-golf veel sneller groeide dan iedereen had verwacht. Samen met de hoge energieprijzen heeft dit de inflatie in 2022 doen stijgen tot ongekende hoogte. Nederland heeft hier relatief veel last van door haar open economie en grote afhankelijkheid van aardgas. Voor 2023 verwacht het IMF ook nog een inflatie van 8% in Nederland.

Weerstand tegen secundaire bouwstoffen

In de afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor het toepassen van secundaire bouwstoffen. Soms was de kritiek terecht maar vaak ook niet. De focus lag vooral op thermisch gereinigde grond, granuliet, bodemas, menggranulaat en staalslakken. Het effect hiervan is dat de vraag in de markt naar toepassing van deze minerale stromen is weggevallen. Hoelang deze situatie aanhoudt is onduidelijk maar we verwachten dat het negatieve sentiment ons nog jaren parten zal spelen.

Klimaatverandering

Het onderwerp klimaatverandering is volop in het nieuws en dat zal voorlopig wel zo blijven. Het is inmiddels duidelijk dat ook met het uitvoeren van alle mondiaal afgesproken maatregelen de opwarming van de aarde meer dan 2 graden zal zijn.

Het opwekken van duurzame energie groeit op dit moment sneller dan ooit vanwege de hoge elektriciteitsprijzen. Deze trend wordt weer afgeremd door hogere materiaalkosten, tekorten aan bouwpersoneel en de onzekerheid over de energieprijzen op de langere termijn. De laatste tijd is er naast CO2 ook veel aandacht voor methaanemissies.

Nieuwe en verscherpte milieuregelgeving

Na een periode van stilstand, merken we sinds een paar jaar dat de milieuregelgeving weer strenger wordt. We lichten hieronder een aantal actuele thema’s toe.

Omgevingswet

Op 14 oktober heeft minister De Jonge besloten de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2023. Dit uitstel geeft ruimte om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op orde te maken en de decentrale overheden meer tijd te geven om hun omgevingsplannen daarin onder te brengen, maar ook om de voorgenomen aanpassingen (maatregelen vanuit het Programma Versterking Bodemstelsel) in de bodemregels en het Kwalibo-stelsel uit te werken en in te voegen.

PFAS

De problematiek rond PFAS in grond en bagger is in 2022 in rustiger vaarwater gekomen. Er zijn hergebruiksnormen opgesteld en er zijn afzetmogelijkheden. Te verwachten is dat er een drastische aanscherping van het lozen van PFAS in oppervlaktewater wordt gesteld. Dat zal dan leiden tot een inspanningsverplichting om onze lozingen te beperken. Afvalzorg volgt de ontwikkelingen.

EU-bodemstrategie

In het komend jaar zal de EU-Bodemstrategie verder worden ontwikkeld tot een Europese Richtlijn. Deze richtlijn zal in de jaren hierna omgezet gaan worden in Nederlandse regelgeving. Zeker is dat er vanuit Europa brede doelstellingen en bijbehorende meet- en meldverplichtingen zullen komen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.