Op de afdeling Landschappen wordt in nauwe samenwerking met andere afdelingen, zoals Bodemzorg, (Duurzame) Ontwikkeling en Bouwstoffen binnen Afvalzorg gewerkt aan toekomstplannen voor locaties. Na herinrichting kunnen heuvels in het landschap uitstekend geschikt zijn voor recreatie en duurzame energieopwekking. Een mooi én nuttig nieuw landschap voor omwonenden en de maatschappij. Voorbeelden van projecten waar in 2022 vooruitgang en een frisse start werd geboekt met de plannen voor een recreatieve en duurzame invulling zijn Braambergen en Groningen. Ook is in 2022 een start gemaakt met verscheidene locatiescans met een geografisch informatiesysteem (GIS).

Braambergen

De overslagactiviteiten van huishoudelijk afval op locatie Braambergen zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Met het verdwijnen van de overslagactiviteiten, zijn er geen bedrijfsmatige activiteiten meer en komt de locatie vrijwel volledig in de pre-nazorgfase.

Samen met Energiezorg, Staatsbosbeheer en de gemeente Almere is gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan voor een duurzaam, educatief en recreatief energiepark met energie uit zon. De groene energie is bedoeld voor de huidige en toekomstige inwoners van Almere. In de zomer van 2022 is het zonnepark aangelegd en in exploitatie genomen door Energiezorg. Ook zijn de mogelijkheden van het maken van waterstof onderzocht voor deze locatie. De oude overslagloods is in gebruik genomen door de gemeente Almere als Circulaire Hub voor (bouw)materialen die kunnen worden hergebruikt.

Groningen

In 2022 heeft de afdeling Landschappen in combinatie met Bodemzorg en Bouwstoffen een advies uitgebracht aan de provincie Groningen. De provincie heeft een haalbaarheidsonderzoek gevraagd naar de mogelijkheid of een tweetal bestaande en gesloten stortplaatsen in Usquert en Veendam in de provincie Groningen kunnen worden ontwikkeld en ingericht tot een recreatieve fietsberg. Afvalzorg heeft in haar onderzoek aangegeven daartoe de mogelijkheden te zien, onder voorwaarde dat de nazorg van de locaties niet in het geding komt. Verwachting is dat er een vervolg naar de technische en financiële mogelijkheden van deze locaties zal komen. Met de gemeente Het Hogeland hebben we vervolgens de mogelijkheden verkend voor een fietsberg bovenop de voormalige stortplaats in mogelijke combinatie met de toepassing van secundaire bouwstoffen.

Toepassing geografisch informatiesysteem

Samen met de afdelingen Bodemzorg en Duurzame Ontwikkeling zijn de honderden voormalige stortplaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland letterlijk onder de loep genomen met GIS. Op basis van verschillende parameters zoals grootte, mate van verontreiniging en ligging, selecteerden we kansrijke locaties die mogelijkheden bieden om te worden gesaneerd, gemonitord en herontwikkeld. Deze locaties kunnen vervolgens weer worden ingericht als bedrijventerrein, een locatie om te wonen, om duurzame energie op te wekken of voor recreatie en natuur. In 2023 zal verder worden gesproken met eigenaren, gemeenten en provincies over de verscheidene mogelijkheden voor de toekomst. In 2023 leggen we voormalige stortplaatsen in andere provincies onder de loep.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.