De doelstellingen ten aanzien van de interne organisatie wijzigen in 2022 niet. Het streven blijft een professionele organisatie met een zodanige personele bezetting dat invulling kan worden gegeven aan zaken als innovatie, operationele processen, naleving van wet- en regelgeving en het afleggen van verantwoording.

Interne cultuur

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een verhoogde aandacht voor de wijze waarop individuen met elkaar omgaan. Het inkaderen van gewenst versus ongewenst gedrag staat meer dan ooit in de aandacht. Binnen Afvalzorg hebben we de bestaande klachtenregeling herschreven. Ook in 2023 zal aan het thema gewenste cultuur en bejegening actief aandacht worden geschonken op diverse niveaus binnen onze organisatie en met partijen die op onze locaties werkzaam zijn.

Kernwaarden

In 2022 zijn de vijf kernwaarden van Afvalzorg uitgedragen binnen de organisatie (samenwerken, oplossingsgericht, verantwoord, solide en professioneel). Op basis van genoemde kernwaarden wordt in 2023 verder invulling gegeven aan het bereiken en bewaren van de gewenste bedrijfscultuur.

Duurzame doelstellingen Afvalzorg

In 2022 is het MVO-beleidsplan vastgesteld. Daarin is gekozen voor 8 Sustainable Development Goals (SDG’s) waarop Afvalzorg een verschil kan maken; SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, SDG 7: Betaalbare en duurzame energie, SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13: Klimaatactie, SDG 14: Leven in het water, SDG 15: Leven op land en SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Voor alle SDG’s zijn doelstellingen geformuleerd. De acties die hiermee samenhangen, worden in 2023 verder ontplooid en de voortgang wordt actief gemonitord.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.